Lễ Cảm Tạ

0
4342

Lễ Cảm Tạ Chúa được tổ chức tại nhà riêng hoặc tại nhà thờ mỗi khi con dân Chúa muốn bày tỏ lòng biết ơn Ngài cách đặc biệt.

A. Ý Nghĩa Và Cơ Hội Cảm Tạ Chúa

Vua Đa-vit viết: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng Danh Thánh của Ngài!  Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.” (Thi 103:1-2)

Thấm nhuần sự dạy dỗ của Kinh Thánh, Cơ Đốc nhân luôn luôn tỏ lòng tạ ơn Đức Chúa Trời về các ơn lành Ngài đãi ngộ trên đời sống họ.

Cảm tạ luôn luôn đi đôi với sự ngợi khen, vì thế người Cơ Đốc tổ chức lễ cảm tạ trong gia đình thường để nói lên lòng biết ơn và ngợi khen Đấng mình tôn thờ. Nhân Lễ Cảm Tạ để ngợi khen Chúa, các gia đình tín hữu Tin Lành mời các thân bằng quyến thuộc, người đồng đạo, và bà con láng giềng đến để chung vui. Nhất là mời các Mục Sư đến tham dự để cầu nguyện xin Đức Chúa Trời đoái nhậm Của Lễ Cảm Tạ và tiếp tục ban phước, giữ gìn, vùa giúp cuộc sống họ được an khương và hiệp theo thánh ý Ngài dẫn dắt.

1) Lễ Cảm Tạ

Diễn ra trong gia đình Cơ Đốc và cũng thường diễn ra trong các tập thể tổ chức, hoặc trong Hội Thánh hay trong khu vực rộng lớn hơn.

Tại nhà riêng, các trường hợp tổ chức cảm tạ như:

– Cảm tạ vì gia đình mới trở lại tin Chúa

– Cảm tạ vì được giải thoát khỏi hoạn nạn, khó khăn

– Cảm tạ về ơn phước nào đó Chúa ban

– Cảm tạ thường niên để sum họp gia đình

– Cảm tạ trong dịp tân gia, mừng thọ, kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh (Lưu ý vể sinh nhật chỉ tổ chức cho người hiện còn sống), sắp đi xa, v.v…

2) Chương Trình Lễ Cảm Tạ (Gợi Ý)

Chủ gia đình chịu trách nhiệm tổ chức ở nhà riêng, Mời Quản Nhiệm Hội Thánh chia sẻ lời Chúa.

Tuyên Bố Lý Do                         Đại Diện Gia Đình
Thánh Ca                           Những Người Tham Dự
Cầu Nguyện Mở Đầu                             Một Khách Dự
Đọc Kinh Thánh                                Hướng Dẫn CT
Nội Dung Cảm Tạ                     Đại Diện Gia Đình
Chia Sẻ KT (10 phút)                          Tôi Tớ Chúa
Hát Mừng (nếu có)
Cầu Nguyện                                    Một Khách Dự
Chúc Mừng (tặng quà nếu có)
Cầu Nguyện Chúc Phước                          Mục Sư
Tất Lễ.

B. Lễ Cảm Tạ Của Hội Thánh Và Các Ngày Đặc Biệt

1) Lễ Cảm Tạ

Một số các Hội Thánh giữ được truyền thống nầy hằng năm, mục đích để ghi nhớ Ngày Thành Lập Hội Thánh, điểm lại những thành quả Chúa ban, và rút ra ưu khuyết điểm để sang năm mới hầu việc Chúa kết quả hơn.

2) Các Ngày Đặc Biệt Của Hội Thánh Chung

Theo truyền thống, Hội Thánh chung giữ những ngày đặc biệt trong năm để giảng dạy, nhắc nhở mỗi tín hữu về trách nhiệm phục vụ, cầu thay và dâng hiến.

Chương trình tổ chức các ngày nầy giống như Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật hàng tuần, chỉ khác là Quản Nhiệm Hội Thánh giảng dạy chủ đề đặc biệt.