Mẫu Phông Giáng Sinh Và Thiệp Mời 2019

Kính gửi Quý tôi con Chúa mẫu phông giáng sinh, thiệp mời!

Để thuận tiện cho việc chỉnh sửa và sáng tạo xin lưu ý: file có đuôi AI dùng cho phần mềm Adobe Illustrator CC 2017 và file có đuôi PSD dùng cho phần mềm  Adobe Photoshop CC 2017. Ngoài ra có những hình ảnh chưa có chữ thuận tiện cho việc chỉnh sửa nội dung.

Tất cả trong một đường dẫn: Mẫu Phông Giáng Sinh Và Thiệp Mời 2019

Tải mẫu ngang

Tải Mẫu đứng 1

Tải mẫu đứng 2

Tải Mẫu 1

Tải Mẫu 2

Tải Mẫu 2a. Phông có kích thước siêu rộng

Tải Mẫu 3

Tải mẫu 4

Tải Mẫu thiệp mời

Mẫu Thiệp mời mặt sau