Mẫu Phông Thương Khó Phục Sinh 2023

Ban Truyền Thông gửi đề tài và mẫu phông Thương Khó Phục Sinh 2023

Link tải: Mẫu Phông Thương Khó Phục Sinh 2023

https://drive.google.com/drive/folders/1EV9Jq3Xd1wpPJxhLuuWU0eSzV99egLdm?fbclid=IwAR3AD4zUnUOLq9uFPrnizr9vYMD22NhBrjWLMK3ZpLt3z5FCaqD_OdnWOfw

Lưu ý: 1 file có thể tuỳ chỉnh tông màu, tiêu đề bố cục (xem video bên dưới).

Video hướng dẫn sử dụng file Photoshop