Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 22/03 – Tâm Trí Tôi Có Thiên Về Xác Thịt Không?

Ngày 22/03 – Tâm Trí Tôi Có Thiên Về Xác Thịt Không?

“Bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?” (1 Cô-rinh-tô 3:3)

Một người thiên nhiên, hay một người chưa tin đạo, sẽ không biết gì về điều được gọi là xác thịt, hay nhục dục. Những ưa thích của xác thịt tranh chiến chống lại Thánh Linh, và Thánh Linh tranh chiến chống lại xác thịt – mà khởi điểm là sự được sinh lại – là sự kiện làm phát sinh vấn đề gọi là xác thịt, hay nhục dục, và sự cảnh giác về vấn đề đó. Nhưng Phao-lô đã nói, “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Nói cách khác, sự ưa muốn của xác thịt sẽ biến mất.

Có phải bạn khó tánh hay gây gỗ và rất dễ nổi giận đối với những việc rất nhỏ? Bạn có nghĩ rằng đối với người gọi là Cơ đốc nhân sẽ không hề như vậy? Phao-lô cho biết họ cũng giống như vậy, và ông đã gồm tóm các thái độ nầy vào cùng với bản tiùnh của xác thịt, hay nhục dục. Có một lẽ thật nào trong Kinh thánh đã bất ngờ thức tỉnh bạn tức khắc về tính khí hiểm độc và giận dữ bên trong bạn không? Nếu có, thì điều nầy chứng minh bạn vẫn còn bản chất xác thịt. Nếu tiến trình của sự nên thánh tiếp tục làm việc qua đời sống bạn, thì dấu vết của các tính khí nầy sẽ biến mất.

Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời dò xét và tìm thấy có điều sai lầm trong bạn, Ngài sẽ không hề bảo bạn làm lại cho đúng; Ngài chỉ bảo bạn tiếp nhận ánh sáng của lẽ thật, và sau đó chính Ngài sẽ làm cho việc đó đúng trở lại cho bạn. Một đứa con của sự sáng sẽ thú nhận tội lỗi mình ngay tức khắc và đứng trước mặt Đức Chúa Trời với tấm lòng mở toang ra. Nhưng đứa con của sự tối tăm sẽ nói lên, “Ồ, tôi có thể cắt nghĩa được việc đó.” Khi ánh sáng chiếu ra và Thánh Linh mang đến cho bạn sự nhận biết tội lỗi, bạn hãy làm một đứa con của sự sáng. Hãy thú nhận mọi việc làm sai lầm của bạn, và Đức Chúa Trời sẽ đối ứng với mọi sự đó. Tuy nhiên, nếu bạn cứ cố gắng bào chữa cho mình, thì việc nầy lại chứng minh bạn là con của sự tối tăm.

Điều gì có thể chứng minh rằng bản tính xác thịt và nhục dục đã rời khỏi chúng ta? Chớ hề lừa dối chính mình; khi tính khí xác thịt, nhục dục rời khỏi bạn, bạn sẽ biết ngay được điều đó – đây là một sự kiện sống thực nhất mà bạn có thể tưởng tượng được. Và Đức Chúa Trời sẽ thấy việc đó và Ngài phải chắc chắn với chính Ngài là sẽ cho bạn có được một số dịp tiện chứng minh với chính bạn về phép lạ của ân điển Ngài. Chứng cớ sẽ rất rõ rệt qua sự thử nghiệm rất thực tế. Bạn sẽ thấy mình nói lên, “Nếu việc nầy xảy ra cho tôi trước đây, chắc chắn tôi sẽ hết sức giận dữ!” Và bạn sẽ không ngừng nghỉ làm một người kỳ diệu nhất trên đất qua sự thể hiện mọi điều Đức Chúa Trời đã làm bên trong tấm lòng bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN