Ngày 22/1 – Mười Chữ Quan Trọng

Hôm Nay Là Mùng Một Tết Quý Mão! Xin chúc mừng năm mới với nhiều ơn lành của Chúa ban cho quý vị.

Đọc Kinh Thánh: Ê-sai 44:21-23

21Hỡi Gia-cốp, hãy nhớ các điều nầy!

Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì con là đầy tớ Ta.

Ta đã tạo nên con, con là đầy tớ Ta;

Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ không quên con!

22Ta đã xóa sự vi phạm của con như mây dày đặc,

Và tội lỗi con như đám mây.

Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc con.

23Hỡi các tầng trời, hãy ca hát vui mừng,

Vì Đức Giê-hô-va đã hành động!

Hỡi các nơi thấp dưới đất, hãy reo hò!

Hỡi các núi, hỡi rừng cùng mọi cây cối trên rừng,

Hãy trỗi tiếng hát ca!

Vì Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc Gia-cốp,

Và sẽ bày tỏ vinh quang Ngài trong Y-sơ-ra-ên. 

Câu căn bản: Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc con.

Suy niệm: Mười chữ của Chúa phán dạy. Nhiều lúc trong cuộc đời khi gặp khó khăn bế tắc, chúng ta thường kêu lên: “Tôi không biết quay về đâu nữa…!!!”

Để trả lời cho bảy chữ này là mười chữ trong Ê-sai 44:22 Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc con.

Chúng ta cần nhớ mười chữ này và nhắc đi nhắc lại mỗi ngày khi thức dậy, và nhất là khi gặp khó khăn không biết quay về đâu…

Trở về cùng Chúa là ăn năn xưng tội.  Chúng ta cần xin Chúa tha thứ vì đã kiêu ngạo, tự xử lý mọi việc của mình, cho rằng mình biết hết hiểu hết. Còn cái tội không lo cho người khác mà chỉ ích kỷ lo cho mình nữa, không hay rằng chung quanh ta nhiều người vất vả hơn mình nhiều.

Ăn năn là đổi hướng, đổi ý, chấp nhận tha thứ và bắt đầu lại. Chúa thường kêu gọi: Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc con.

Kinh Thánh Cựu Ước ghi nhiều lần Chúa “ăn năn” hơn là loài người ăn năn.  Vì loài người hay nổi loạn chống nghịch Chúa đến nỗi Chúa bắt buộc phải phán xét và trừng phạt, vì Chúa không bỏ lơ tội phạm được.  Thế rồi Chúa lại muốn giữa Chúa và loài người không có gì vướng bận. Chúa lại ăn năn và cho con dân Chúa trở lại.  Trong một ý nghĩa sâu xa, sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá là một sự ăn năn của Chúa, đó là sự thay đổi trong ý định của Ngài.  Thay vì cho chúng ta bị trừng phạt cho đáng, Ngài đã cứu chuộc chúng ta.

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa, Cha đầy lòng thương xót chúng ta luôn luôn mở rộng vòng tay tiếp đón chúng ta trở về, nhất là những khi mà chúng ta bối rối không biết quay về đâu mà cầu cứu!!!

Nguyễn Sinh