Ngày 24/1 – Làm Sao Thật Sự Biết Chúa?

435

Đọc Kinh Thánh: Ô-sê  4:1-6

1Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va

Vì Đức Giê-hô-va lên án dân cư xứ nầy:“Trong xứ nầy, không có sự thành tín, chẳng có sự nhân từ

Cũng chẳng có sự hiểu biết Đức Chúa Trời.

2Chỉ tràn ngập sự nguyền rủa, thất tín, giết người,

Trộm cắp và ngoại tình;

Chúng gây hết cảnh đổ máu nầy đến cảnh đổ máu khác.

3Vì vậy, xứ sở sầu thảm;

Mọi người dân đều hao mòn,

Cả thú rừng và chim trời cũng vậy;

Cả đến cá biển cũng chẳng còn.

4Dù vậy đừng có ai biện luận,

Chớ có ai quở trách!

Vì dân ngươi giống như những người đối địch thầy tế lễ.

5Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày;

Các nhà tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm,

Và Ta sẽ tiêu diệt mẹ ngươi.

6Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết;

Vì ngươi đã từ chối sự hiểu biết,

Nên Ta cũng không để ngươi làm thầy tế lễ cho Ta nữa;

Vì ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi,

Nên Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.

Câu căn bản: 1Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va

Vì Đức Giê-hô-va lên án dân cư xứ nầy:“Trong xứ nầy, không có sự thành tín, chẳng có sự nhân từ

Cũng chẳng có sự hiểu biết Đức Chúa Trời.

6Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết;

Vì ngươi đã từ chối sự hiểu biết,

Nên Ta cũng không để ngươi làm thầy tế lễ cho Ta nữa;

Vì ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi,

Nên Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.

Suy niệm: Biết Đức Chúa Trời là điều quan trọng hơn cả. Vì có biết về Đức Chúa Trời thì cuộc đời sẽ cao quý đáng trọng, không biết Chúa thì cuộc đời là một mớ chỉ rối.

Biết Chúa là bí quyết của thành công, nguồn cội của khôn ngoan vượt xa tri thức của loài người, biết Chúa cũng là sức mạnh để chiụ đựng được những thời điểm khó khăn. Biết Chúa là mục đích tối hậu của đời sống, ưu điểm lớn nhất của cuộc đời, nhu cầu tối khẩn cho sự sống. Biết Chúa là mục đích và đam mê của chúng ta.

Nhưng có nhiều tín hữu thú nhận rằng họ không thật sự biết Chúa.  Vì thiếu sự biết Chúa nên sự sống tâm linh chao đảo, đức tin và sự sống không phù hợp, cầu nguyện không hiệu quả.  Không biết Chúa chu đáo sinh ra đáp ứng lưỡng lự đối với cuộc sống thánh khiết và trách nhiệm về luân lý đạo đức.  Những người không biết Chúa không thành tín và không nhân từ như tiên tri Ô-sê đã trách và xã hội không có công chính làm cho mọi người đều khốn khổ.

Nhưng biết Chúa và sống với sự biết Chúa có gì đặc biệt?

Biết Chúa đòi hỏi phải trung trực và thân tình. Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Đức Chúa Trời cũng đã mở tâm hồn Ngài cho chúng ta chiêm ngưỡng. Thân tình giữa Chúa và ta xảy ra khi ta đến cùng Chúa và thổ lộ tâm tư với Ngài.

Biết Chúa bắt đầu khi ta chân thực, thành kính, hạ mình. Chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta càng biết rõ Chúa Giê-xu bao nhiêu là chúng ta rõ Đức Chúa Trời bấy nhiêu.

Biết Chúa Giê-xu thì Ngài dẫn chúng ta đến Đức Chúa Trời, cho chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ biết Chân lý và Chân lý sẽ giải phóng chúng ta cho chúng ta được tự do. Chân lý và đức nhân từ sẽ là dấu hiệu của sự trung trực trong chúng ta.

Nguyễn Sinh