Chương trình của Chúa

Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. (Giê rê mi 29:11)

Chúa Giê su đến ban sự thịnh vượng

Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn. (Giăng 10:10)

Chúa Giê su đổ huyết vì nó

Con đã chuộc khỏi sự rủa sả của sự nghèo đói. (Ga la ti 3:13)

Sự thịnh vượng là một giao ước mà Chúa Giê su đã đổ huyết vì nó. (Ga la ti 3: 13-14, 29)

Đẹp lòng Chúa

Chúa vui thích ban sự thịnh vượng cho tôi tớ Ngài. (Thánh thi 35:27)

Sự thịnh vượng là điều quan trọng đối với Chúa

Ta chúc con được thịnh vượng về mọi mặt được mạnh khỏe về phần xác cũng như phần hồn. (3 Giăng 2)

Sự thịnh vượng với mục đích

Người công bình để gia tài cho con cháu mình. Nhưng của cải của kẻ tội lỗi được tích trữ cho người công chính. (Châm Ngôn 13:22)

Nhưng phải tưởng nhớ Đức Chúa Trời của con vì chính Ngài đã ban cho con khả năng để tạo dựng sự nghiệp với mục đích thực hiện giao ước Ngài đã thề hứa với các tổ tiên. (Phục truyền 8:18)

Con được giàu có về mọi mặt để làm mọi việc từ thiện rộng rãi, nhờ thế mà nhiều người tạ ơn Đức Chúa Trời. (2 Cô rinh tô 9:11)

Người được học lời Chúa, hãy chia sẻ tất cả tài vật tốt đẹp cho người dạy dỗ mình (giúp nhu cầu cho người rao giảng Tin Lành) (2 Cô rinh tô 9:8)

Thi hành đại mạng lệnh

Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, làm phép báp têm cho họ, nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. (Ma thi ơ 28:19)

Quyền năng siêu nhiên của Ngài sẽ làm cho chúng ta những điều chúng ta không thể tự làm được.
Hạt giống sẽ sinh ra hạt giống khác. Ai gieo giống chi sẽ gặt giống ấy. (Ga la ti 6:7)

Những lẽ thật về sự gieo và gặt. Hệ thống kinh tế của Đức Chúa Trời

Cần sự vâng lời

Nếu con mong muốn và vâng lời, con sẽ ăn sản vật tốt lành của đất. (Ê sai 1:19)

Tấm lòng quan trọng hơn hết

Chúa biết tấm lòng của con. (Ga la ti 6:7)

Chúa yêu người dâng hiến cách vui lòng. (2 Cô rinh tô 9:8)

Tương Xứng

Con đong cho người ta theo mực nào thì sẽ được đong lại theo mực ấy. (Lu ca 6:38)

Chúa sẽ tăng thêm những gì con gieo ra nhanh hơn là con suy tưởng.

Mảnh đất rất quan trọng

Khi hạt giống rơi xuống đất tốt nó sẽ kết quả hạt ra 30, hạt ra 60, hạt ra 100. Đừng rải bất cứ nơi nào nhưng phải cầu nguyện trước khi gieo.

Thời điểm rất quan trọng

Hãy cho thì con sẽ được ban cho. (Lu ca 6:38)

Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa. Bấy giờ kho vựa của con sẽ đầy ắp và thùng chứa của con sẽ đầy tràn rượu mới. (Châm Ngôn 3:9-10)

Chìa khóa của sự siêu nhiên

Đức Chúa Trời có thể ban cho con mọi ân phước dồi dào để con luôn luôn được đầy đủ trong mọi sự, lại còn có dư để làm mọi việc lành. (2 Cô rinh tô 9:8)