Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Số phận

Đọc 1 Phi-e-rơ 4:1-11

1Vy, vì Đấng Christ đã chu kh trong th xác, thì anh em cũng hãy ly tư tưởng y làm vũ khí; vì người nào đã chu kh trong th xác thì đã đon tuyt vi ti li,

2để bao lâu còn sng trong th xác thì anh em không sng theo nhng dc vng con người, mà theo ý mun Đức Chúa Tri.

3Ngày trước anh em đã phí thi gian để làm nhng vic dân ngoi thích làm, như sng phóng đãng, tham dc, say sưa, cung lon, trác táng, th hình tượng gm ghiếc.

4Khi thy anh em không còn d vào s try lc phóng túng y na thì h ngc nhiên và nói xu anh em.

5Nhưng h s phi khai trình vi Đấng sn sàng phán xét người sng và k chết.

6Vì lý do đó, Tin Lành cũng đã được ging ra c cho k chết, để sau khi b phán xét theo loài người v phn th xác, h được sng theo Đức Chúa Tri v phn tâm linh.

7S cui cùng ca muôn vt đã gn; vy hãy tnh táo và tiết độ để cu nguyn.

8Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết; vì tình yêu thương che lp vô s ti li.

9Hãy tiếp đãi nhau không chút cn nhn.

10Mi người hãy dùng ân t mình đã nhn mà phc v nhau, như người qun lý trung tín khéo s dng ân đin ca Đức Chúa Tri nhiu cách khác nhau.

11Nếu có ai ging lun thì hãy ging như rao truyn li ca Đức Chúa Tri; nếu có ai phc v thì hãy phc v bng sc mnh ca Đức Chúa Tri ban cho, để trong mi s Đức Chúa Tri được tôn vinh qua Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyn vinh quang và quyn năng thuc v Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Câu căn bn: Mi người hãy dùng ân t mình đã nhn mà phc v nhau, như người qun lý trung tín khéo s dng ân đin ca Đức Chúa Tri nhiu cách khác nhau.  (Câu 10).

Suy nim:  Bạn có biết Chúa tạo nên bạn vì mục đích nào không? Bạn có biết số phận (nói như người đời) của bạn là gì không?

Trước tiên bạn phải nhận ra những ân tứ mà Chúa đã ban cho bạn. Đây là những ân tứ thuộc linh, tâm hồn, khả năng, cá tính và kinh nghiệm của bạn. Tất cả những thứ này khiến bạn trở thành một người duy nhất, nghĩa là khác hẳn với mọi người.

Một ngày kia, khi về trời, Chúa không so sánh bạn với ai khác, nhưng xem xét chính bạn. Bạn có sống, hành động với những gì nhận được hay không? Bạn có nghĩ rằng nếu tin cậy Chúa thêm chút nữa là bạn đã có thể hoàn tất những gì Chúa ủy nhiệm hay không? Vì nên nhớ rằng: “Như vy, mi chúng ta s tường trình v chính mình vi Đức Chúa Tri.” (Rô-ma 14:12).

Ngày xưa Chúa đã ban cho Ê-xơ-tê ba điều kiện để thành công. Ê-xơ-tê khôn ngoan, xinh đẹp và dễ thương. Nhờ ba phẩm chất này mà “Ê-xơ-tê được ơn trước mi người nhìn thy cô… Vua yêu mến Ê-xơ-tê hơn tt c các cung n khác và cô được ơn trước mt vua hơn tt c nhng trinh n khác.  Vy vua đội vương min lên đầu cô và lp cô làm hoàng hu thế cho V-thi.”  (Ê-xơ-tê 2:15b, 17).

Chúa đã ban những ân tứ này cho Ê-xơ-tê với một mục đích rõ rệt. Cũng như Ê-xơ-tê vậy, bạn có bổn phận quản lý những ân tứ Chúa ban, không phải để riêng cho mình, nhưng cho lợi ích của người khác. Chúa không ban cho bạn những ân tứ vì lợi ích cho riêng bạn, nhưng còn vì lợi ích của người khác nữa.

Muốn tìm xem số phận mình ra sao, bạn phải biết những ân tứ của mình và quyết định sử dụng những ân tứ đó.

Câu hỏi đặt ra cho bạn hôm nay là: Chúa đã cho tôi những gì để tôi có thể dùng phục vụ người khác?

Nguyễn Sinh

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN