Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Thờ Phượng

Đọc Thi-thiên 16

1Đức Chúa Tri ôi! Xin phù h con,

Vì con nương náu mình nơi Chúa.

2Con thưa vi Đức Giê-hô-va rng: “Ngài là Chúa ca con,

Ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.”

3Còn v nhng người thánh trên đất ny,

H là nhng người thc s cao thượng mà con tng ái m;

4Cùng nhng k chy theo các thn ngoi giáo, t gây thêm đau đớn cho chính mình.

Con s không dùng huyết làm l quán cho chúng,

Cũng không xưng tên ca chúng trên môi con.

5Đức Giê-hô-va là phn sn nghip và là cái chén ca con;

Ngài gìn gi phn thuc v con.

6Địa phn ca con rơi nhm nơi đất tt;

Con có được cơ nghip tuyt vi.

7Con s chúc tng Đức Giê-hô-va là Đấng khuyên bo con;

Ngay c ban đêm lương tâm con cũng nhc nh con.

8Con hng để Đức Giê-hô-va đứng trước mt con;

Con chng h b rúng động vì Ngài bên phi con.

9Vì thế, lòng con vui v, linh hn con mng r;

Thân xác con cũng được an ngh.

10Vì Chúa s không b linh hn con trong chn âm ph;

Cũng không để người trung tín ca Ngài thy nơi m phn.

11Chúa s ch cho con biết con đường s sng;

Trước mt Chúa có trn nim hoan lc,

Bên phi Chúa có điu vui sướng vô cùng.

Câu căn bn: Chúa s ch cho con biết con đường sng; trước mt Chúa có trn nim hoan lc, bên phi Chúa có điu vui sướng vô cùng. Câu 11.

Suy nim: Điều gì khiến cho việc thờ phượng Chúa của chúng ta thành một đặc ân? Sau đây là bốn phước hạnh từ Chúa ban cho:

  1. Chúng ta có thể biểu lộ lòng sùng kính và tôn thờ Chúa. Khải Huyền 3:20 ghi: “Ny, Ta đứng ngoài ca mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà m ca cho thì Ta s vào cùng người y, ăn ba vi người và người vi Ta.” Đó là Đấng Tạo Hóa của chúng ta, Đấng cứu chuộc chúng ta, Đấng cố vấn, an ủi, cung ứng mọi nhu cầu và duy trì sự sống của chúng ta. Chúa đáng được tôn thờ. Không có Chúa, chúng ta không có gì cả. Mặt khác Chúa ưa thích sự kính thờ của chúng ta và Ngài muốn quan hệ với chúng ta.
  2. Chúa chỉ đạo cho chúng ta. Thi-thiên 25:4-5 ghi: “Ly Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường li Ngài, và dy con các no đàng Ngài. Xin dn con trong chân lý ca Ngài và dy d con, vì Ngài là Đức Chúa Tri Đấng Cu Ri con; hng ngày con trông đợi Ngài.” Bạn và tôi mỗi ngày đều cần chỉ đạ Chúa muốn hướng dẫn chúng ta, nhưng muốn vậy chúng ta phải dành riêng thời giờ cho Chúa. Sự thờ phượng cá nhân là dịp định hướng cho cuộc đời chúng ta.
  3. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui sung mãn trong sự hiện diện của Chúa. Thi-thiên 16:11 ghi: “Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.” Thì giờ ở riêng với Chúa là giây phút thỏa mãn nhấ Ý thức về Chúa là bí quyết của niềm vui.
  4. Chúng ta ngày càng giống Chúa hơ Chúng ta càng có nhiều thời gian ở với Chúa, thì hình ảnh Chúa càng ngày càng hiện rõ trong chúng ta. Nếu chúng ta bỏ thời gian nhiều trước  truyền hình, chúng ta sẽ dần dần giống như những người biểu diễn trên truyền hình. Nhưng nếu chúng ta bỏ nhiều thời gian học Kinh Thánh và cầu nguyện thì tính tình chúng ta sẽ phản ánh tính tình của Chúa Cứu Thế.

Mỗi ngày bạn có dành thời gian ở riêng với Chúa không?

Hãy làm như thế, vì đây là điều quyết định quan trọng nhất mà bạn từng quyết định.

Suy ngm hôm nay:

Trong lĩnh vực nào bạn sẽ đến xin Chúa chỉ đạo hôm nay?

Bạn có nhận ra rằng ngày sống của bạn khác đi, khi bạn bắt đầu dành riêng thời gian với Chúa không?

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN