Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeKho lưu trữThông Báo Về Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Đồng

Thông Báo Về Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Đồng

Căn cứ vào cuộc họp Ngày 05-06 tháng 01 năm 2022, Ban Trị sự Tổng hội đã họp bàn về công tác tổ chức Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 36. Căn cứ tình hình thực tế về diễn biến của dịch bệnh Covid- 19, Ban Trị sự Tổng hội đã quyết định điều chỉnh về quy mô tổ chức Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến: Ngày 27-28/04/2022 (1,5 ngày)
2. Địa điểm: Tại Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị, tỉnh Nam Định.
3. Số lượng đại biểu: 500 người
4. Tiêu chí đại biểu: Đại biểu chính thức phải có một trong hai tiêu chí sau:
– Là Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo đang Quản nhiệm Trưởng nhiệm Hội Thánh Điểm nhóm (Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo chưa có nhiệm sơ không là đại biểu chính thức trong kỳ Đại hội lần này).
– Là trưởng nhiệm các Điểm nhóm từ 200 tín hữu trở nên.
5. Nội dung đại hội: Báo cáo nhiệm kỳ 35, thông qua Hiến chương sửa đổi và bầu Ban Trị sự nhiệm kỳ 36 (2022-2026)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN