Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 12/1/2022: CHÌA KHÓA TRONG SỨ MẠNG CỨU CHUỘC CỦA THIÊN CHÚA

Ngày 12/1/2022: CHÌA KHÓA TRONG SỨ MẠNG CỨU CHUỘC CỦA THIÊN CHÚA

CHÌA KHÓA TRONG SỨ MẠNG CỨU CHUỘC
CỦA THIÊN CHÚA

“. . . để tất cả họ có thể hiệp một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, thưa Cha,
và để họ có thể ở trong Chúng Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con.”
(Giăng 17:21)

Thiên Chúa thường nói về các mối quan hệ của con người như là một phần trong sứ mạng của Ngài để cứu chuộc một thế giới đã hư mất (Giăng 13:20; Ma-thi-ơ 25:40). Một lý do mà Ngài muốn vợ chồng phải sống trong sự hiệp nhất là để họ có thể sản sinh ra một “hạt giống yêu kính Chúa,” nghĩa là những đứa con yêu mến và vâng phục Chúa, những người được sử dụng trong sứ mạng của Chúa để đem ơn cứu chuộc đến cho thế gian hư mất (Ma-la-chi 2:14-15). Tương tự như vậy, hội thánh là thân thể của Chúa Giê-su Christ. Một hội thánh không thể thi hành sứ mạng với Chúa Cha trong thế gian này khi các thành viên của họ đang gây chiến với nhau (1 Cô-rinh-tô 12:12). Có một điểm liên kết hệ trọng giữa các mối quan hệ của chúng ta với người khác và ơn cứu rỗi của những người xung quanh chúng ta.

Chúng ta có thể giả định rằng trong buổi cầu nguyện của Chúa Giê-su trước khi chịu đóng đinh, Ngài hẳn đã cầu nguyện cho các môn đồ Ngài có lòng can đảm, hoặc giữ vững lòng trung tín, hoặc sẽ nhớ những gì họ đã được dạy. Tuy nhiên, Ngài đã cầu xin cho những người theo Ngài được hiệp nhất trong tình yêu thương dành cho nhau. Chúa Giê-su hiểu rằng, về mặt tâm linh, không thể nào yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương người khác.

Một cách kiểm điểm tình yêu của bạn dành cho Chúa là xem xét tình yêu thương của bạn dành cho người khác. Khuynh hướng của chúng ta thường là: “Lạy Cha trên trời, vấn đề không phải là giữa Chúa với con. Con yêu Chúa hết tâm hồn con. Con chỉ không yêu anh em mình.” Và Chúa phán rằng: “Điều đó không thể xảy ra. Con không thể yêu Ta mà lại không yêu thương những người mà vì họ Con Ta đã phải chết” (Giăng 13:34-35). Cuộc sống bạn sẽ không thuyết phục được những người xung quanh mình về sự thực hữu của Chúa Giê-su nếu bạn không thể sống trong sự hiệp nhất với anh chị em tín hữu của mình.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN