Thông Báo Về Việc Thay Đổi Thời Gian Làm Việc Tại Văn Phòng Tổng Hội

Căn cứ tình hình thực tế về dịch viên phổi cấp do chủng Virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội và nhiều nơi khác. Thực hiện khuyến cáo của cơ quan chức năng, Thường trực Tổng hội xin thông báo về việc thay đổi thời gian làm việc tại Văn phòng Tổng hội: