Thư Chúc Tết Xuân Canh Tý 2020

Nhân dịp vui đón tết cổ truyền của dân tộc, thay cho Thường trực Tổng hội kính chúc Quí vị Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, Mục sư Trí sự, Quả phụ Mục sư - Truyền đạo, Trưởng nhiệm, Chấp sự, các cụ cao niên cùng toàn thể tín hữu một năm mới với nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong Chúa.

Nhân dịp vui đón tết cổ truyền của dân tộc, thay cho Thường trực Tổng hội kính chúc Quí vị Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, Mục sư Trí sự, Quả phụ Mục sư – Truyền đạo, Trưởng nhiệm, Chấp sự, các cụ cao niên cùng toàn thể tín hữu một năm mới với nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong Chúa.