Thư Ngỏ Xây Dựng Nhà Thờ HTTL Thành Phố Thái Bình

Hội Thánh Tin Lành TP. Thái Bình sau nhiều năm gặp khó khăn, tưởng chừng như không còn tồn tại, con dân Chúa tản lạc khắp nơi, nhà thờ và tài sản bị trưng dụng cho việc quy hoạch Thành phố. Bởi ơn Chúa những năm gần đây Hội Thánh được phhục hồi, đang có đà phát triển, đặc biệt là đến năm 2018 tỉnh Thái Bình đã trả lại cho Hội Thánh khu đất mới đồng thời cấp giấy phép xây dựng nhà thờ mới. Đây là việc Chúa làm, cũng là cơ hội cho Hội Thánh được phát triển và truyền giảng Phúc Âm cho trên ba trăm ngàn người dân Thành phố.

Kính mong các Hội Thánh, quý tôi con Chúa gần xa quan tâm cầu thay và dự phần dâng hiến tài chính ủng hộ Hội Thánh sớm thực hiện được công việc xây dựng và phát triển Hội Thánh.

(Lời xác nhận của Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc)