Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Từ bỏ Bến Mê

Từ bỏ Bến Mê

Bến mê: Chữ của nhà Phật. Theo quan niệm con người đau khổ vì còn sống trong mê muội chưa giác ngộ nên gọi là “bến mê”. Hình dung cuộc đời con người hết sức thê thảm. “Nghĩ thân phù thế mà đau. Bọt trong bể khổ vào đầu bến mê.

Bến mê theo người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, căn cứ vào các lời dạy trong Kinh-thánh, chúng ta được biết như sau:

Theo Kinh-thánh Tân Ước, Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 14 ghi: “Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước, khi anh em còn  mê muội.” (Bản Hiệu Đính)

Theo Kinh-Thánh Tân Ước, Thư Giăng thứ nhất chương 2 từ câu 15 đến 17 ghi:

“Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian.  Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy.  Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian.  Thế gian với những dục vọng của nó đều qua ₫i, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”  (Bản Hiệu đính)

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.  Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.   Vả thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”  (Bản Truyền Thống)

Từ ngữ bến mê trong Kinh-thánh không nói rõ là một nơi chốn nhưng có hai nghĩa:

1.     Theo Phi-e-rơ  thì đó là lúc  “khi anh em còn mê muội” nghĩa là khi chưa được cứu rỗi.

2.     Theo Giăng thì bến mê là sự tham dục của thế gian.

Theo thư Ê-phê-sô của sứ-đồ Phao-lô chương 4 câu 17 đến câu 19 ghi như sau:

“ Vậy, trong Chúa, tôi nói và khuyên nài anh em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình.   Tâm trí họ tối tăm xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời vì sự ngu muội ngự trị trong họ, và lòng họ chai cứng.   Họ đã mất cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, tham muốn làm mọi thứ ô uế.” (Bản hiệu Đính)

Đây là nếp sống của mọi người sống trong bến mê: 

1.     Sống theo ý tưởng hư không;

2.     Tâm trí tối tăm; sự ngu muội ngự trị trong tâm hồn chai lỳ;

3.     Mất cả ý thức; buông mình trong tham muốn ô uế truỵ lạc

Thư Giăng thứ nhất chương 5 câu 19 còn cho biết:

“Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ.” (Bản Hiệu Đính)

Khi một người được Chúa cứu ra khỏi bến mê do ma quỷ chế ngự thì cuộc đời thay đổi ra sao?

Theo thư Ê-phê-sô của sứ đồ Phao-lô chương 4 từ câu 20 đến 24 thì:

“Nhưng đó không phải là những gì anh em học từ Đấng Christ.  Vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài đúng như chân lý trong Đức Chúa Giê-xu.  Vậy anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá;   nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết.” (Bản Hiệu Đính)

Đây là nếp sống của người tin Chúa:

  1. Sống trong ánh sáng,

2. Lột bỏ người cũ, nhờ Thánh Linh đổi mới,

3. Mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý và thánh khiết.

Bạn muốn rời khỏi Bến Mê hay không?

Bạn chỉ cần tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, được thứ tha tội lỗi, được rời khỏi bóng tối của bến mê, mà bước vào cõi sáng của công chính thánh thiện, và hưởng được sự sống vĩnh hằng. Có thể đây là quyết định cho năm Tân Sửu của bạn?

Đây là con đường duy nhất để từ bỏ bến mê và vui hưởng sự sống thanh khiết vĩnh hằng.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN