UBTTN: Tập Huấn Thánh Kinh hè Tỉnh Tuyên Quang

Ngày 20-21/4/2023 UBTTN khối Thiếu Nhi Tổng Hội tập Huấn Thánh Kinh hè tại Tỉnh Tuyên Quang có 48 học viên tham dự.

Với chủ đề:  LỰA CHỌN Câu Kinh Thánh chủ đề: “Tôi kêu gọi anh em chọn con đường sống, để anh em và con cháu mình được sống.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19b).

Các giáo viên được tập huấn qua năm đề tài của bài học:

  1. Chọn đường ngay nẻo chính
  2. Chọn đi đường hẹp
  3. Chọn từ bỏ tội lỗi
  4. Chọn chiếu sáng
  5. Chọn tỉnh thức

Cảm tạ Đức Chúa Trời, trong hai ngày huấn luyện giáo viên thiếu nhi mặc dù đường đi lại khó khăn không thuật lợi, có một số giáo viên xa cách trung tâm huấn luyện gần 200 km nhưng các giáo viên vẫn không quản ngại đường xã xa xôi các giáo viên vẫn trung tín tham gia học.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra trong lớp học:

Thầy Sầm Văn Nó hướng dẫn thờ phượng

Cô Dương Thị Hòa cầu nguyện khai mạc

Hoạt động âm nhạc

Hoạt động vui chơi

Thầy Phạm Xuân Trí dạy bài học

Cô Dương thị Hòa dạy bài học qua cách sử dụng thị cụ

Toàn cảnh lớp học Chụp hình lưu niệm

Tin Tức: Cô Dương Thị Hoà – Trưởng khối UBTTN