Trang chủ 2021 Tháng Bảy

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Bảy 2021

TNHN 29/07: PHẦN GẤP ĐÔI

TNHN 28/07: HÃY ĐẾN GẦN CHÚA

Lễ Cung Hiến Kinh Thánh Trọn Bộ Tiếng Tày

Ngày 29/11/2022 các dịch giả của Thánh Kinh Hội đã cung hiến bản Kinh Thánh tiếng Tày trọn bộ sau hơn 9 năm cần...

UBCĐGD: Bồi Linh Cho Người Lãnh Đạo