Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 8: Đề Phòng Các Tà Giáo

Bài 8: Đề Phòng Các Tà Giáo

Đề Phòng Các Tà Giáo

Đọc 2 Phi-e-rơ 2:1-9

1Nhưng đã có nhiều kẻ tiên tri giả xuất hiện trong dân chúng, và cũng sẽ có các giáo sư giả trong anh em; họ sẽ bí mật truyền bá các tà giáo nguy hại, lại chối bỏ Chúa là Đấng đã chuộc mình, nhanh chóng chuốc lấy cho mình sự diệt vong.

2Nhiều người sẽ đi theo sự phóng túng của họ; vì họ mà con đường chân lý bị xúc phạm.

3Vì lòng tham, họ dùng những lời lẽ dối trá để trục lợi anh em; án phạt dành cho họ từ lâu nay vẫn còn hiệu lực, và sự diệt vong dành cho họ chẳng hề ngơi nghỉ.

4Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng dung thứ các thiên sứ khi họ phạm tội, nhưng ném vào hỏa ngục và giam giữ trong nơi tối tăm để chờ ngày phán xét;

5nếu Ngài chẳng dung thứ thế gian xưa, nhưng dùng trận lụt lớn tiêu diệt thế giới vô đạo đó, chỉ giữ lại Nô-ê, người truyền giảng về sự công chính, và bảy người khác;

6nếu Ngài đã đoán phạt các thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, khiến họ ra đống tro tàn để làm gương cho những kẻ muốn sống vô đạo đức;

7và nếu Ngài đã giải cứu Lót, là người công chính rất đau buồn về cách sống phóng túng của những kẻ vô luân

8(vì người công chính nầy sống giữa họ, ngày lại ngày linh hồn công chính của ông bị dằn vặt bởi những hành động vô luân của họ),

9thì Chúa biết làm thế nào để giải cứu những người tin kính khỏi sự thử thách, và giữ kẻ bất chính dưới hình phạt cho đến khi phán xét,

Câu căn bản: Nhiều người sẽ đi theo sự phóng túng của họ; vì họ mà con đường chân lý bị xúc phạm.  Câu 2.

Suy niệm: Sa-tan và các hoạt động xảo trá của nó luôn luôn hiện diện.  Các hoạt động này xuất hiện ngay từ thời các sứ giả của Chúa là các tiên tri ghi chép lời Chúa trong Kinh Thánh (1 Phi-e-rơ:1:19-21), cũng như có mặt trong Hội Thánh đầu tiên. Sứ đồ Phi-e-rơ chuyển từ tiên tri giả ngày xưa sang giáo sư giả ngày nay. Đường lối lý luận của hai nhóm người này hoàn toàn giống nhau.

Các tiên tri giả cũng như các giáo sư giả xuất phát ngay từ trong dân Chúa chứ không từ bên ngoài. Những người này thêm bớt vào lời Chúa cho hợp với tư tưởng của họ và ngấm ngầm tuyên truyền, dụ hoặc con dân Chúa theo họ. Đặc điểm của các tư tưởng này là: chối bỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã cứu chuộc và xui giục người làm việc lành hay các công đức cho được cứu khỏi tội.

Mục đích của các giáo sư giả là trục lợi do lòng tham xui khiến, nên dùng những lời lẽ dối trá để thu hút con dân Chúa (câu 3).

Sợ trừng phạt của Chúa dành cho các giáo sư giả đã định sẵn, như trường hợp hai thành phố tội lỗi Sô-đôm và Gô-mô-rơ ngày xưa trong thời ông Lót.

Tuy nhiên con dân Chúa tin rằng:

Chúa biết làm thế nào để giải cứu những người tin kính khỏi sự thử thách (tà giáo), và giữ kẻ bất chính dưới sự phán xét của Ngài.  Câu 9.

Một phương cách đề phòng tà giáo là học Kinh Thánh và thuộc lòng những câu như Giăng 3:16 và Giăng 3:36. (Xin vui lòng mở Kinh Thánh đọc các câu này trước khi cầu nguyện).

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN