Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHH 01/12: KHÔNG NÊN TRANH CÃI

TNHH 01/12: KHÔNG NÊN TRANH CÃI

KHÔNG NÊN TRANH CÃI

“Ðầy tớ Chúa không nên cãi vã, nhưng phải hòa nhã với mọi người,
có khả năng giảng dạy, nhịn nhục.”
(2 Ti-mô-thê 2:24)

Không nên có những người theo Chúa lại cứ hay tranh cãi. Sự thật của Chúa ở trong chúng ta; chúng ta không bao giờ phải khiếp sợ hay bực bội vì những người không tiếp nhận sự thật của Chúa.

Có những lúc người ta có thể không đồng ý với bạn về Lời Chúa. Có lẽ họ thắc mắc về cách bạn nói rằng Ngài đang dẫn dắt bạn, hoặc họ có thể thách thức niềm tin của bạn nơi Chúa. Vào những lúc như thế, tranh cãi không bao giờ ích lợi. Bạn sẽ không bao giờ đem được ai vào vương quốc Chúa bằng cách tranh cãi đâu. Bạn sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được ai đó tin rằng Chúa đã phán với bạn bằng cách tranh cãi hơn thua với họ! Chỉ có Chúa mới có thể thuyết phục người khác được về tính chân thật của lời Ngài phán với bạn. Nếu bạn để Chúa minh chứng cho bạn vào thời điểm của Ngài theo cách của Ngài, thì sẽ đến một lúc sự khôn ngoan trong lựa chọn của bạn sẽ trở thành hiển nhiên (Lu-ca 7:35). Nếu bạn thấy mình thường xuyên cãi nhau với người khác, bạn cần phải xin Chúa vén mở rõ ràng những động lực của bạn, và xin Ngài tha thứ cho bạn vì không vâng theo mạng lệnh rõ rệt của Ngài.

Nếu động lực tranh cãi của bạn xuất phát từ lòng mong muốn chứng tỏ mình là đúng, hoặc để được thoát trách nhiệm, hay để được sự tôn trọng của những người lắng nghe bạn, thì bạn đang hành động ích kỷ, và Chúa sẽ không tôn quý bạn đâu. Chúa không chí thú đến việc bạn đúng như thế nào. Ngài quan tâm đến việc bạn vâng lời Ngài ra sao. Lệnh truyền của Chúa không phải là bạn phải thắng trong những vụ tranh cãi, nhưng là bạn đối xử tử tế và biết tha thứ khi người khác ngược đãi bạn. Bạn không mang đến cho Chúa sự vinh hiển bằng cách thắng cuộc tranh cãi nhân danh Ngài, nhưng bạn sẽ phản ảnh một phẩm cách giống Chúa Giê-su Christ khi bạn bày tỏ sự kiên nhẫn với những người ngược đãi bạn hoặc hiểu lầm động lực của bạn. Tranh cãi có thể chẳng bao giờ thu phục được người khác thuận theo quan điểm của bạn, nhưng tình yêu thương họ như Chúa Giê-su Christ yêu thương sẽ lần hồi thu phục được nhiều thân hữu!

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN