Được Thánh Linh dẫn dắt có nghĩa là gì?

Đức Thánh Linh rất quan trọng trong cuộc sống của một tín đồ. Bạn không thể sống trọn vẹn đời sống Cơ Đốc nếu không có Đức Thánh Linh giúp đỡ. Ngài giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong cuộc sống Cơ Đốc nhân. Mọi việc chúng ta làm bằng sức riêng đều hóa ra vô ích. Tôi đã nhiều lần thất bại thảm hại vì không làm theo ý Đức Chúa Trời. Đó là lý do Ngài ban Đức Thánh Linh để giúp đỡ chúng ta. Đức Thánh Linh giúp đỡ bằng cách dẫn dắt bạn. Nhưng được Đức Thánh Linh dẫn dắt có nghĩa là gì? Đây là một trong những lẽ thật biến đổi mà bạn phải hiểu rõ để sống một cuộc đời theo ý muốn Đức Chúa Trời.

Được Thánh Linh dẫn dắt có nghĩa là gì?

Được Thánh Linh dẫn dắt có nghĩa là được Ngài thúc giục, hướng dẫn hoặc chỉ lối. Ma-thi-ơ 4:1 là một ví dụ về việc Chúa Jêsus được Thánh Linh dẫn dắt. Chúa Jêsus được Thánh Linh dẫn vào đồng vắng để bị ma quỷ cám dỗ. Nghĩa là Đức Thánh Linh thúc giục và hướng dẫn Ngài đi vào đồng vắng. Đây là một phần bình thường trong cuộc sống của Chúa Jêsus trên đất. Ngài được dẫn dắt bởi Thánh Linh, để làm gương cho chúng ta về cách sống ấy.

2 lý do tại sao việc được Thánh Linh dẫn dắt lại quan trọng đến vậy:

 1. Điều đó khẳng định danh tính của bạn.

“Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:14).

Việc được Thánh Linh dẫn dắt khẳng định bạn là con Đức Chúa Trời, và ngược lại. Nếu không được Thánh Linh dẫn dắt, bạn không phải là con Ngài. Phao-lô tuyên bố về tư cách con Đức Chúa Trời. Dấu hiệu chính xác chứng tỏ bạn là con cái Chúa: bạn được dẫn dắt bởi Thánh Linh. Phao-lô không xác định điều này bằng mức độ bạn đọc Kinh Thánh, cầu nguyện hay đi nhà thờ. Đây là những điều tốt và cần thiết, nhưng cũng là việc bất cứ ai cũng làm được mà không cần Thánh Linh hiện diện trong cuộc sống. Điều khiến bạn khác biệt với tư cách con cái Đức Chúa Trời chính là có Thánh Linh ngự trị trong lòng, để bạn được Ngài dẫn dắt.

 1. Điều đó khẳng định bạn thuộc về ai.

“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời”  (Rô-ma 8:16).

Đức Thánh Linh không chỉ xác định bạn là ai, Ngài còn xác định bạn thuộc về ai. Đức Thánh Linh hiện diện trong cuộc sống bạn, đồng hành với tâm linh bạn, khiến bạn nhận thức rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời. Nhờ có Đức Thánh Linh ngự trong lòng, Đó là lý do bạn có thể tự tin vào mối quan hệ của mình với Chúa, và ngôi nhà vĩnh cửu đang chờ đợi bạn nơi thiên đàng, 

Lợi ích của việc được Thánh Linh dẫn dắt

 1. Thánh Linh giải thoát bạn khỏi gông cùm của luật pháp.

“Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp” (Ga-la-ti 5:18).

Có hai cách để sống đời sống Cơ Đốc: bằng sức riêng hoặc nhờ năng quyền Thánh Linh. Khi bạn cố gắng bằng sức riêng, bạn đang sống dưới gông cùm luật pháp. Dù có nỗ lực sống đúng đắn thế nào, bạn cũng không thể bước theo ý muốn Chúa dành cho cuộc đời bạn. Không phải vì ý định của bạn xấu, mà vì bản chất tội lỗi trong bạn quá mạnh. Đó là lúc sự dẫn dắt của Thánh Linh phát huy tác dụng. Nếu bạn làm theo hướng dẫn của Đức Thánh Linh, Ngài sẽ giúp bạn sống đúng theo các tiêu chuẩn luật pháp. Khi bước theo Ngài, bạn được giải phóng khỏi gông cùm luật phá, vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang sống trong bạn và sống qua bạn.

 1. Thánh Linh giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Chúng ta phải đưa ra rất nhiều lựa chọn và quyết định mỗi ngày. Vì vậy, thật tuyệt vời khi được Thánh Linh dẫn dắt. Bạn sẽ được hướng dẫn từng bước một. Hãy tưởng tượng cuộc sống bạn sẽ thay đổi như thế nào khi bước theo Thánh Linh dẫn dắt. Xuyên suốt Kinh Thánh, có những ví dụ tuyệt vời về những người nam, người nữ được Thánh Linh dẫn dắt. Chẳng hạn như sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Đức Thánh Linh hướng dẫn họ đi đâu, làm gì và khi nào. Ngài tích cực dự phần dẫn dắt mọi khía cạnh trong cuộc sống họ. Đây cũng là điều Ngài muốn làm trong cuộc đời bạn. Nếu bạn chịu lắng nghe, Thánh Linh sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn tốt hơn và dẫn dắt bạn trên những con đường Chúa theo ý muốn Chúa.

 1. Thánh Linh giữ bạn không rơi vào tội lỗi.

“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16).

Khi sống một cuộc đời được Thánh Linh dẫn dắt, Ngài sẽ giúp bạn không rơi vào tội lỗi. Con người phạm tội không phải vì Thánh Linh không sẵn sàng giúp đỡ, mà là vì con người đã bỏ mặc hoặc từ chối Ngài. Ham muốn xác thịt là rất lớn, và để vượt qua, bạn cần một sức mạnh lớn hơn xác thịt của bạn. Đức Thánh Linh chính là nguồn sức mạnh ấy, và khi bạn để Ngài dẫn dắt, Ngài sẽ giúp bạn vượt qua mọi ham muốn xác thịt.

Làm sao để biết Thánh Linh đang dẫn dắt bạn?

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ” (1 Giăng 4:1).

Làm sao bạn biết được chính Thánh Linh đang dẫn dắt bạn, chứ không chỉ là những thôi thúc riêng? Đó là một câu hỏi tuyệt vời. 1 Giăng nhắc nhở chúng ta hãy “thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời”. Dưới đây là cách để phân biệt có phải chính Đức Thánh Linh đang dẫn dắt bạn không.

 1. Ngài hướng dẫn bạn cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Thánh Linh là Đấng toàn năng, nhưng Ngài không ra lệnh cho bạn một cách cực đoan. Ngược lại, cách Ngài dẫn dắt rất nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Ví dụ:

 • Nếu bạn xem một chương trình không tốt, Ngài sẽ thôi thúc bạn bạn tắt nó đi.
 • Nếu bạn trò chuyện với một người gây ảnh hưởng xấu, Ngài sẽ nhắc nhở bạn dừng lại và tránh xa.
 • Ngài có thể dẫn dắt bạn với một người nào đó và chia sẻ Phúc Âm với họ.
 • Ngài có thể gieo vào lòng bạn một ý tưởng cụ thể để cầu nguyện ngay bây giờ.

Rất nhiều lần Thánh Linh Chúa phán với bạn, và bạn phải chú ý đến những hướng dẫn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, vì điều đó có thể đến từ Đức Thánh Linh.

 1. Sự dẫn dắt Ngài luôn đúng theo Lời Đức Chúa Trời.

Cách kiểm tra tốt nhất là xác định xem điều này có đúng theo lời Chúa đã phán trong Kinh Thánh không. Đức Thánh Linh sẽ luôn hoạt động trong phạm vi Lời Chúa. Ngài không bao giờ dẫn dắt bạn làm những điều mâu thuẫn với Kinh Thánh. Khi bị thôi thúc làm những điều sai trật khỏi Lời Chúa Trời, chắc chắn đó không phải Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn.

 1. Đức Thánh Linh luôn tôn vinh danh Chúa Jêsus.

Khi được Thánh Linh dẫn dắt, mọi hành động của bạn sẽ quy vinh hiển lên Chúa Jêsus. Thánh Linh không bao giờ hướng dẫn bạn bước vào con đường không làm sáng danh Chúa Jêsus. Nếu hành động hoặc quyết định này có khả năng làm ô danh Chúa Jêsus, thì không phải Thánh Linh đang dẫn dắt bạn đâu.

Và cuối cùng, nếu bạn không chắc, hãy hỏi.

Bạn có quyền tìm kiếm sự xác nhận hoặc lời khuyên khi cảm thấy được Thánh Linh hướng dẫn. Quyết định càng lớn, bạn càng cần nhiều lời khuyên và sự xác nhận. Khi quyết định ấy có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bạn và những người xung quanh, hãy tìm kiếm càng nhiều lời khuyên càng tốt. 

Được Thánh Linh dẫn dắt không có nghĩa là chúng ta cứ đơn độc chạy theo mọi thúc đẩy của Thánh Linh. Nếu muốn sống cuộc đời được Thánh Linh hướng dẫn, bạn phải bắt đầu bằng việc cầu nguyện, học biết Lời Ngài, và tương giao với các Cơ Đốc nhân khác. Khi những yếu tố này hiện diện trong cuộc sống, bạn đang ở vị trí tốt nhất để được Thánh Linh hướng dẫn, và biết chắc rằng Đức Chúa Trời đang dẫn dắt bạn từng bước trên linh trình.

Bài: Clarence L. Haynes Jr.; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/what-does-the-bible-mean-by-led-by-the-spirit.html)