Ngày 22 tháng Năm: Cách Tha Thứ Của Thiên Chúa

245

Ngày 22 tháng Năm

Cách Tha Thứ Của Thiên Chúa

“Vậy, bây giờ, nạn gươm đao sẽ không lìa khỏi nhà ngươi,
vì ngươi đã khinh thường Ta
và đã lấy vợ của U-ri-a người Hít-ti làm vợ ngươi.”
2 Sa-mu-ên 12:10

Cần phải làm những gì để được Chúa tha thứ tội lỗi? Đó là lòng sám hối. Nhưng ngay cả sự ăn năn cũng không đảm bảo việc cất đi hậu quả của tội lỗi. Những hệ lụy thường vẫn là một lời nhắc nhở về bản chất khủng khiếp và tàn phá của tội lỗi.

Đa-vít đã được tha thứ cho những tội lỗi ghê tởm của ông về lòng ham muốn, tội ngoại tình, tội cướp vợ và giết người. Chúa đã tha thứ cho ông một cách tuyệt đối và cất đi hoàn toàn tội lỗi của ông khỏi con người ông (Thánh Thi 103:12). Tuy nhiên, Chúa không cất đi nỗi đau đớn mà Đa-vít sẽ phải chịu do những vi phạm của mình. Đứa con sinh ra do cuộc ngoại tình của Đa-vít đã chết (2 Sa-mu-ên 12:14). Con trai Đa-vít là Am-nôn đã hãm hiếp Ta-ma con gái Đa-vít (2 Sa-mu-ên 13:14). Con trai nữa của Đa-vít là Áp-sa-lôm giết Am-nôn (2 Sa-mu-ên 13:28-29). Áp-sa-lôm đưa vương quốc vào cuộc nổi loạn (2 Sa-mu-ên 15). Suốt những năm còn lại của triều đại Đa-vít, bạo lực tràn ngập trong hoàng gia và vương quốc của ông. Mặc dù Đa-vít biết rằng ông đã được tha thứ, nhưng ông vẫn phải gánh chịu hậu quả đau đớn do tội lỗi mình gây ra cho đến hết đời.

Chỉ là giả tưởng khi cho rằng Chúa cất đi mọi hậu quả ngay giờ phút bạn ăn năn tội lỗi của mình. Đừng nghĩ rằng ngay lúc bạn tỏ ra hối hận, Chúa sẽ khôi phục mọi thứ lại như trước. Có thể Ngài không làm thế. Một số tội lỗi, chẳng hạn như ngoại tình, đến từ một phẩm cách khiếm khuyết. Chúa tha thứ tội lỗi ngay lập tức khi chúng ta ăn năn, nhưng phải mất nhiều thời gian hơn để xây dựng phẩm cách. Chính phẩm cách ấy, chứ không phải sự tha thứ, mới xác định những gì Chúa mang đến tiếp theo trong cuộc đời của bạn.

Bởi vì chúng ta biết những hệ quả tàn khốc của sự bất tuân, nên hãy cẩn trọng tránh mọi tội lỗi và “hãy kiên trì chạy xong cuộc đua đã đặt ra cho chúng ta” (Hê-bơ-rơ 12:1b).

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)