HỘI THÁNH BẮC SƠN

Địa chỉ: Thôn Phúc Tiến – Xã Vũ Sơn – Bắc Sơn – Lạng Sơn

Điện thoại: 0987 512 742

Email: