HỘI THÁNH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 31 Đường Hồ Chí Minh – Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0953 267 434

Email:

Quản nhiệm: MS Vũ Hùng Cường