Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeHướng Dẫn Mục VụGiáo NghiKỷ Niệm Chúa Thăng Thiên

Kỷ Niệm Chúa Thăng Thiên

Lễ Thăng Thiên được cử hành sau Lễ Phục Sinh 40 ngày. Hội Thánh có thể tổ chức Lễ vào Ngày Thứ Năm hay Chúa Nhật sau đó (Công 1:1-11).

A. Ý Nghĩa Lễ Thăng Thiên

1) Chúa  Jêsus Hoàn Tất Sứ Mạng Chuộc Tội

Chúa Jêsus cầu nguyện cùng Cha Ngài: “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha” (Gi. 17;3-5).

– Sứ Đồ Phao-lô đã viết như sau: “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh” (Phil. 2:9).

– Tác giả thư Hê-bơ-rơ cũng diễn tả: “Sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng Tôn Nghiêm ở trong nơi rất cao…” (Hêb. 1:3)

2) Một Khởi Đầu Cho Công Tác Mới

Chúa hoàn tất công tác chuộc tội tại thập tự giá, nhưng điều đó không có nghĩa là chấm dứt mà chính là sự khởi đầu cho công tác mới. Một nhà giải kinh đã viết: Chúa kết thúc công tác dưới đất, song mở đầu cho công tác trên trời.

“Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta” (Rôm. 8:34).

3) Một Kiểu Mẫu Cho Sự Tái Lâm Của Đấng Christ và Hội Thánh Cũng Sẽ Được Cất Lên

Thiên sứ khẳng định rằng cách mà Chúa Jêsus lên trời cũng là cách mà từ đó Ngài trở lại trần gian:

“Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi thấy Ngài lên trời vậy” (Công 1:11b)

Sứ Đồ Phao-lô được mặc khải viết rằng: “Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để bắt phục muôn vật” (Phil. 3:21)

B. Mục Đích Chúa Thăng Thiên

1) Chuẩn Bị Chỗ Ở Cho Kẻ Được Chọn

Chúa Jêsus yên ủi các môn đồ khi Ngài phán rằng Ngài sẽ từ giã họ để về cùng Cha và sắm sẵn chỗ ở trên trời cho ai tin Ngài:

“Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó”  (Gi. 14:1-3)

2) Nếu Chúa Jêsus Không Đi, Đức Thánh Linh không Đến:

Việc ban sai Đức Thánh Linh tiếp tục công tác của Chúa Jêsus tại trần gian nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Vì thế, Chúa Jêsus phải được cất lên để Đức Thánh Linh được ban xuống (Gi. 7:39). Chính Chúa Jêsus khẳng định:

“Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi; song nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến” (Gi. 16:7)

3) Cầu Thay Và Biện Hộ

Sứ Đồ Phao-lô viết: “Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta” (Rôm 8:34).

Tác giả thư Hê-bơ-rơ nhấn mạnh: “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy”  (Hêb. 7:25)

C. Chương Trình Lễ Thăng Thiên (Gợi Ý)

Chủ Lễ: Quản Nhiệm Hội Thánh
Kinh Thánh: Công Vụ 1:1-11
Câu Gốc: Công Vụ 1:11
Hướng Dẫn: Thành Viên BCS/HT hoặc Nhân Sự được mời

 

Thánh Nhạc                                           Ban Nhạc
TC 114: Kìa Nhìn Vua Thăng Thiên                     Hội Chúng
Cầu Nguyện Khai Lễ                                   Mục Sư
Kinh Thánh: Công Vụ 1: 1-11                          Thanh Niên
Thánh Ca 113: Khúc Kim Cầm                           Ca Đoàn
Sứ Điệp: Chúa Thăng Thiên                            Quản Nhiệm
TC 416: Chúa Là Vua                                  Ca Đoàn
Kết Luận: Dọn đường Cho Vua Trở Lại                  Quản Nhiệm
TC 123: Xa Xa Trên Ngọn Núi                          Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước                                Mục Sư
Tất Lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN