Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lễ Thành Hôn

Hôn lễ đầu tiên được Đức Chúa Trời thiết lập tại vườn Ê-đen để loài người được hưởng hạnh phúc gia đình và duy trì sự sống trong mối tương giao với Ngài.

A. Tầm Quan Trọng Của Hôn Nhân

Hôn nhân có nghĩa là cưới gả, hay lấy vợ lấy chồng. Song Kinh Thánh đã thuật rõ nguồn gốc, mục đích, đặc tính và nguyên tắc của hôn nhân.

1) Nguồn Gốc

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt, Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó”  (Sáng 2:19)

2) Mục Đích

Đức Chúa Trời dựng nên nhân vật đầu tiên đặt tên là A-đam. Ngài giao trách nhiệm quản trị thế giới Ngài tạo nên. A-đam cần có người giúp đỡ giống như mình.

3) Đặc Tính

Hạnh phúc là đặc tính của hôn nhân. Vì thế, “Người nam phải lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình” (Sáng 2:24).

Hôn nhân là sự phối hiệp thánh khiết nên phải thực hiện trong đức tin và trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Nhiều thanh niên nam nữ đã lập gia đình với những người không cùng đức tin trong Chúa. Do đó, họ không hưởng được hạnh phúc hôn nhân và phá hủy sự hiệp một của Hội Thánh. Sứ Đồ Phao-lô giải thích: “Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy” (Êph. 5:31-32)

4) Nguyên Tắc

“Chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh”  (Êph. 5:23)

“Chồng phải yêu vợ, vợ phải kính chồng” (Êp. 5:33).

“Mọi người phải tôn trọng hôn nhân” (Hêb. 13:4).

Sống chung thủy  (Mat. 19:6, 9).

B. Tiến Trình Hôn Nhân

Tiến trình hôn nhân Cơ Đốc có ba bước thường được diễn tiến như sau:

Khi đôi nam nữ yêu nhau và quyết định tiến đến hôn nhân thì tỏ cho cha mẹ biết. Sau đó, do sắp xếp của người trung gian (mai mối) gia đình họ nhà trai đem lễ vật đến gia đình họ nhà gái để tỏ lời cầu hôn. Việc nầy chỉ có tính cách nội bộ của gia đình hai bên (tùy hoàn cảnh) để tiến đến Lễ Đính Hôn và Thành Hôn.

1) Lễ Đính Hôn

Ý Nghĩa: Lễ Đính Hôn là đính ước giữa hai tín hữu thanh niên nam nữ trước sự chứng kiến của Chúa, Hội Thánh và gia đình hai bên, chuẩn bị để tiến đến lễ thành hôn. Lễ đính hôn được cử hành bên họ nhà gái, Quản Nhiệm Hội Thánh chủ lễ.

Chương Trình Lễ Đính Hôn (Gợi Ý)

(Cử hành tại tư gia họ nhà gái)

     * Họ nhà trai đến, họ nhà gái nghinh tiếp.

     * Đại diện họ nhà trai có lời ra mắt và trình sính lễ.

(Sính lễ phải phù hợp với niềm tin Cơ Đốc)

     * Họ nhà gái nhận sính lễ.

     * Trình diện cô dâu và đeo nữ trang cho cô dâu.

(Riêng đôi bông tai có thể đeo trong giờ Mục Sư hành lễ)

     * Thánh Ca (206, 269)

     * Cầu Nguyện

     * Lời Chúa

(ngắn gọn, thích hợp cho Lễ Đính Hôn – Phục Truyền

           Luật Lệ Ký 23:21-23; Truyền Đạo 5:4-5)

     * Hỏi đáp (Xem chú thích phần dưới).

     * Cầu nguyện cho đôi bạn.

     * Trao kỷ vật trang sức cho cô dâu tương lai nếu chưa đeo ở phần trên.

(Bà gia tương lai hoặc một phụ nữ đại diện họ nhà trai đeo).

     * Lời tuyên bố cho đôi bạn và cách xưng hô.

     * Giới thiệu bà con hai họ

     * Tặng vật, chúc mừng (nếu có)

     * Tôn Vinh.

     * Chúc Phước.

Tất Lễ.

Chú Thích:

(a) Lời Hỏi Đáp

Hỏi chàng rể hứa và cô dâu hứa (hai bạn đứng).

    – Chủ Lễ hỏi: Trước sự hiện diện của Chúa, cùng sự chứng kiến của Hội Thánh và hai họ, Cậu ………. và Cô ……… có quyết định giữ trọn lời hứa để tiến đến Lễ Thành Hôn theo sự hướng dẫn của Chúa và sự sắp đặt của gia đình hai bên không?

      – Trả Lời: Chúng tôi xin hứa

Hỏi Cha Mẹ Đôi Bên (cha mẹ 2 bên cùng đứng).

     – Chủ Lễ Hỏi: Trước sự hiện diện của Chúa, cùng sự chứng kiến của Hội Thánh và hai họ, quý ông bà có hứa chấp nhận và sắp xếp việc thành hôn cho hai con mình theo sự hướng dẫn của Chúa và Hội Thánh không?

     – Trả Lời:  Chúng tôi xin hứa.

(b) Lời Tuyên Bố:

    – Chủ Lễ Nói: “Nhân vì cậu ………. và cô ………. đã công khai đính ước trước sự hiện diện của Chúa, cùng sự chứng kiến của Hội Thánh và hai họ, đã trao và nhận kỷ vật làm tin. Với tư cách chủ lễ, tôi long trọng tuyên bố cậu và cô là vợ chồng hứa, nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Amen.”

“Từ nay, cậu ………. và cô ………. được phép xưng hô với cha mẹ và thân tộc hai bên như những thành viên trong gia đình. Xin Chúa giúp đỡ cậu và cô ý thức giữ gìn sự thánh khiết hầu cho Lễ Thành Hôn sắp đến của cậu và cô được Chúa ban phước và đời sống gia đình cậu cô thật được hạnh phúc, vinh hiển danh Chúa.”            

2) Lễ Thành Hôn

Lễ Thành Hôn được tổ chức tại nhà thờ hoặc tại nhà riêng tùy hoàn cảnh gia đình hai bên. Đôi tân hôn nên trực tiếp nghe theo những chỉ dẫn của vị Quản Nhiệm Hội Thánh để chương trình lễ được tốt đẹp.

Hội Thánh nên tổ chức lễ cách trang nghiêm, các ban hát phải chuẩn bị chu đáo, chuyên viên thu hình và chụp ảnh hạn chế di chuyển trong giờ lễ.

Điều Kiện Để Được Cử Hành Lễ Thành Hôn:

     – Có giấy chứng nhận kết hôn.

     – Cả hai đều đã chịu Báp-têm.

     – Cả hai chưa chung sống với nhau như vợ chồng.

     – Đối với mọi trường hợp không phải là kết hôn lần đầu thì không cử hành Lễ Thành Hôn trong nhà thờ.

Chương Trình Lễ Thành Hôn (Gợi Ý)

Nhạc Mừng Hôn Lễ
(Đôi bạn và hai họ tiến vào nhà thờ)
Tuyên Bố Lý Do Và Chào Mừng.                              Hướng Dẫn CT
Thánh Ca                                                  Hội Chúng
Cầu Nguyện Khai Lễ                                        Mục Sư
Đọc Kinh Thánh                                            Hướng Dẫn CT
Thánh Ca                                                  Ban Hát
Sứ Điệp Hôn Nhân                                          Mục Sư
Nghi Thức Hôn Nhân                                        Mục Sư
Thánh Ca                                                  Ban Hát
Chúc Mừng Và Tặng Quà                                     Khách Dự
Lời Cám Ơn                                                Đại Diện Hai Họ
Cầu Nguyện Chung                                          Hội Chúng
Chúc Phước                                                Mục Sư

(Hội chúng cứ đứng, đôi tân hôn và hai họ rời khỏi nhà thờ)

Nghi Thức Hôn Phối:

– Mục Sư Chủ Lễ Nói:

“Kính thưa Hội Thánh và hai họ, chúng ta nhóm lại đây trước Sự hiện diện của Đức Chúa Trời Ba Ngôi để kết hợp cậu ………. và cô ………. trong sự thánh khiết của hôn lễ. Vợ chồng là sự kết hợp cao quý của Đấng Tạo Hóa để dạy chúng ta về sự liên hiệp mầu nhiệm giữa Đấng Christ và Hội Thánh Ngài.

Vì vậy, hôn nhân là Giao Ước Trọn Đời giữa hai vợ chồng. Họ cam kết trước sự hiện diện của Chúa và Hội Thánh, sẽ trọn đời yêu nhau và sống thủy chung, đúng theo lời Chúa đã dạy.

Bởi sự đồng ý của cha mẹ đôi bên, do sự cho phép của Quản Nhiệm và ban Chấp Sự Hội Thánh, hôn lễ của cậu ………. và cô         ………. được cử hành trong giờ nầy.

Về mặt pháp lý, cậu cô đã có giấy chứng nhận kết hôn số         do ………. cấp ngày ………. tại………..

Với tư cách là Mục Sư, tôi cử hành hôn lễ cho cậu cô theo nghi thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

(Mời đôi tân hôn đứng lên).

– Giới Thiệu Chủ Hôn Họ Nhà Trai: (mời đứng lên)

Tôi xin giới thiệu ông bà ……… là cha mẹ của cậu ………. đã bằng lòng cưới cô ………. cho con trai mình.

– Giới Thiệu Chủ Hôn Họ Nhà Gái: (mời đứng lên)

Tôi xin giới thiệu ông bà ………. là cha mẹ của cô ………. đã đồng ý gả con gái mình cho cậu………..

(Mời hai bên ngồi)

Hỏi Chú Rể:

     – Hỏi: Cậu ………. Trước sự hiện diện của Ba Ngôi Đức Chúa Trời và trước Hội Thánh, cùng hai họ đang chứng kiến, có phải cậu quyết định vui nhận cô ………. làm vợ để đôi bạn theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà ăn ở trọn tình nghĩa vợ chồng rất thánh khiết chăng?

      – Trả Lời:  Thưa có.

     – Hỏi: Có phải cậu hứa rằng dù gặp cảnh thuận hay nghịch, giàu hay nghèo, lành mạnh hay đau yếu, cậu vẫn yêu thương vợ sắt son, an ủi và săn sóc cô, tránh xa mọi cám dỗ có thể xảy đến, ăn ở trọn tình vẹn nghĩa với cô cho đến trọn đời chăng?

     – Trả Lời: Tôi xin hứa.

      – Cầu xin Đức Chúa Trời giúp cậu giữ vẹn những lời hứa nguyện nầy.

Hỏi Cô Dâu:

     – Hỏi: ……… Trước sự hiện diện của Ba Ngôi Đức Chúa Trời và trước Hội Thánh, cùng hai họ đang chứng kiến, có phải cô quyết định vui nhận cậu ………. làm chồng của mình chăng?

      – Trả Lời:  Thưa có.

     – Hỏi: Có phải cô hứa rằng sẽ vâng theo mạng lịnh của Chúa để có đời sống gia đình cách thánh khiết, cho dù gặp cảnh thuận hay nghịch, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, cô vẫn một lòng yêu mến cậu ………. vui vẻ làm người an ủi, nâng đỡ, săn sóc chồng mình và một lòng ăn ở trọn tình vẹn nghĩa với cậu cho đến trọn đời chăng?

– Trả Lời: Tôi xin hứa.

     – Cầu xin Đức Chúa Trời giúp cô giữ vẹn những lời hứa nguyện nầy.

Trao Nhau Nhẫn Cưới

     – Mục Sư nói: “Để xác nhận lời giao ước của mình, cậu cô có vật gì làm bằng chứng?

      Chú rể trao kỷ vật cho Mục Sư Hành Lễ.

     – Mục Sư Nhận Đôi Nhẫn, Đưa Lên Và Tuyên Bố:          

     “Nhẫn là chiếc vòng liền mối, được làm bằng vàng là kim loại quý, nó biểu minh cho tình yêu chung thủy, bền chặt của vợ chồng đối với nhau.”

     – Mục Sư Trao Chiếc Nhẫn Cho Chú Rể.

Chú rể đeo nhẫn vào tay cô dâu (ngón áp út tay trái) và nói:

Chiếc nhẫn nầy biểu minh cho tình yêu chung thủy anh xin cưới em làm vợ, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen.”

     – Mục Sư Trao Chiếc Nhẫn Cho Cô Dâu

Cô dâu đeo nhẫn vào tay chú rể (ngón áp út tay trái) và nói:

“Chiếc nhẫn nầy biểu minh cho tình yêu chung thủy em xin nhận anh làm chồng, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen”

– Mục Sư Tuyên Bố:

“Nhân vì cậu ………. và cô ………. đã long trọng tuyên hứa giao ước tình yêu vợ chồng, và công khai xác nhận điều nầy trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Hội Thánh cùng hai họ. Nên tôi cậy quyền Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi mà tuyên bố rằng cậu ………. và cô ………. đã nên nghĩa vợ chồng, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.  Amen.”

“Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp” (Mat. 19:6).

– Mở Lúp Và Cầu Nguyện:

Chú rể giở lúp cho cô dâu rồi cả hai đồng quỳ gối, Mục Sư Chủ Lễ (hoặc mời người khác) cầu nguyện cho đôi tân hôn.

– Trình Diện Gia Đình Mới:

Đôi Tân Hôn đứng lên, hướng xuống Hội Chúng và cúi chào.

Mục Sư Chủ Lễ Nói Lời Kết Thúc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN