Thứ Hai, Tháng Tư 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuNghiên Cứu Kinh ThánhMạnh Dạn Như Chúa Giê-xu

Mạnh Dạn Như Chúa Giê-xu

Mạnh Dạn Như Chúa Giê-xu

Có những công việc trông tầm thường, nhưng sẽ tỏa sáng vào một thời điểm nào đó. Quay lại thế kỷ đầu tiên, một trong những nghề thấp hèn nhất là nghề rửa chân. Làm đầy tớ đã đủ thấp hèn, mà việc rửa chân lại được giao cho những người đầy tớ thấp hèn nhất. Đôi chân người xưa không được bảo bọc trong những đôi tất vải ấm áp hay lớp da giày chắc chắn. Những đôi chân ấy tiếp xúc với mọi thứ dơ bẩn tích tụ trên đường. 

Và có một người phải rửa sạch tất cả những thứ cáu bẩn đó.

Chúa Jêsus vui lòng nhận nhiệm vụ này: Ngài rửa chân cho mười hai sứ đồ. Hai mươi bốn bàn chân. Một trăm hai mươi ngón chân. Ngày nay, chúng ta hầu như quên mất một khía cạnh quan trọng trong câu chuyện này: rửa chân là công việc thấp hèn và khiêm nhu đến nhường nào. Thậm chí một số người sẽ nói rằng: thật nhục nhã. Nhưng Chúa Jêsus đã làm điều đó không hề do dự.

Hãy chú ý cách sứ đồ Giăng dẫn vào câu chuyện này: 

“Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho” (Giăng 13: 3-5).

Câu đầu tiên rất quan trọng, giải thích lý do Chúa Jêsus làm một việc mà ai cũng cho là “hạ thấp giá trị bản thân”.

“Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời.”

– Chúa Jêsus biết Ngài đến từ Đức Chúa Trời.

– Chúa Jêsus biết Ngài sẽ trở về với Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus biết quá khứ và tương lai Ngài. Tất cả đã được Đức Chúa Cha hoạch định. Đức Chúa Trời ở cùng và giao mọi việc trong tay Ngài. Vì vậy, công việc hiện tại Ngài làm dù thấp hèn cũng không gì có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Ngài với Đức Chúa Cha. Và người khác nghĩ gì về hành động của Ngài không quan trọng; Chúa được an toàn trong tay Cha. 

Vì vậy, Chúa Jêsus đã “rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho”.

Câu chuyện của Chúa Jêsus mang lại cho tôi cảm giác tự tin. Tôi biết mình đang đi đâu nhờ mối quan hệ giữa tôi với Ngài. Tôi cũng biết mình đã được cứu bởi ân điển Ngài. Không gì có thể thay đổi điều đó. Tôi được Ngài yêu thương. Bất kể tôi làm gì, hoặc người khác nghĩ gì về tôi, không gì có thể thay đổi được tương lai và vị thế của tôi trong mắt Chúa.

Nói một cách khác,

Niềm tin: Tôi có thể nhìn về quá khứ, nhớ lại những gì Đấng Christ đã làm cho tôi. Tôi được an ninh trong Ngài.

Hy vọng: Tôi có thể nhìn về tương lai, tin tưởng vào những gì Đấng Christ có sẵn cho tôi trong cõi vĩnh hằng.

Yêu thương: Niềm tin và hy vọng tôi được Chúa bảo đảm, để tôi có thể yêu thương ở hiện tại. Tôi làm mọi việc với tình yêu thương vô điều kiện – ngay cả những nhiệm vụ thấp hèn nhất – bởi vì bất kể người khác nghĩ gì hoặc làm gì, niềm tin và hy vọng của tôi vẫn được Chúa đảm bảo.

Tôi tự do yêu thương. 

Hàng ngày, tôi bình an trong sự mạnh dạn mà lẽ thật mang lại cho tôi. Tôi mong ước lẽ thật ấy giúp mình luôn phục vụ và yêu thương, bất kể đó là những nhiệm vụ thấp hèn đến đâu.

Tương lai có vẻ bất ổn. Cơ Đốc nhân ngày càng không được xã hội ủng hộ. Trước đây, người chưa tin từng vừa yêu vừa ghét hoặc thờ ơ, nhưng ngày càng có nhiều xung đột, chỉ trích đối với Cơ Đốc nhân. Họ đổ lỗi cho Cơ Đốc nhân về mọi vấn đề. Cơ Đốc nhân ngày nay dễ dàng bị phân biệt đối xử, bắt bớ, ghét bỏ. 

Nhưng tất cả những điều này không quan trọng. Bởi vì bất kể điều gì xảy ra, tôi luôn được an toàn trong Đấng Christ. Nhờ vậy, tôi có thể đáp lại mọi tình huống bằng tình yêu thương, ân điển, và tấm lòng của một người phục vụ.

Bài: Mike Rowe; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://blogs.crossmap.com/2022/02/21/how-to-be-confident-like-jesus/

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN