Ngày 30 tháng Năm Niềm Tin Không Đòi Hỏi

Ngày 30 tháng Năm

Niềm Tin Không Đòi Hỏi

“Thế hệ gian tà và ngoại tình này đòi xem một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào khác, ngoại trừ dấu lạ của Giô-na.” Nói xong, Ngài rời nơi đó ra đi.

(Ma-thi-ơ 16:4)

Việc đòi hỏi Chúa ban cho một phép lạ có thể cho thấy sự thiếu lòng tin. Một số người cảm thấy họ thể hiện đức tin tuyệt vời bằng cách liên tục cầu xin Chúa ban phép lạ. Họ giả định rằng trong mọi tình huống, Chúa đều muốn làm điều ngoạn mục. Thí dụ, họ cho rằng Chúa muốn chữa lành bất cứ ai bị đau yếu bệnh tật, hoặc dẫn đến một lối thoát kỳ diệu khỏi mọi khó khăn mà họ đang gặp phải. Chúa Giê-su lên án những người khăng khăng đòi Ngài thực hiện các phép lạ, bởi vì Ngài biết rõ trái tim của họ. Ngài nhận ra rằng họ không thể tin Ngài nếu Ngài không liên tục nâng đỡ đức tin của họ bằng những dấu lạ. Đức tin của họ không đủ mạnh để sống sót nếu không có nguồn cung cấp điều kỳ lạ thường xuyên. Chúa Giê-su đã lên án sự thiếu đức tin này và rời xa họ.

Có những lúc chúng ta thích phép lạ hơn là thích Đấng làm phép lạ. Chúa gọi đây là sự thờ hình tượng, và Ngài đã ngăn cản nó bằng cách từ chối làm phép lạ khi người ta yêu cầu (Giê-rê-mi 2:11-13). Đôi khi hành động lớn nhất của đức tin là không xin phép lạ. Một trong những lời tuyên xưng đức tin tuyệt vời nhất trong Cựu Ước được thấy nơi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô khi họ đứng trước lò lửa hừng vì vâng phục Thiên Chúa. Họ bày tỏ đức tin thực sự khi họ bảo đảm với vua Nê-bu-cát-nết-xa rằng: “Nếu hoàng thượng nhất định quăng chúng thần vào giữa lò lửa hừng thì Đức Chúa Trời chúng thần thờ phượng sẽ giải cứu chúng thần khỏi lò lửa ấy, và Ngài sẽ giải cứu chúng thần khỏi tay hoàng thượng, tâu hoàng thượng. Nhưng nếu Ngài không giải cứu chúng thần, thì tâu hoàng thượng, chúng thần xin hoàng thượng biết rằng chúng thần sẽ không phục vụ các thần của hoàng thượng hay thờ lạy pho tượng vàng hoàng thượng đã dựng lên đâu.” (Đa-ni-ên 3:17-18). Họ xác tín vào quyền năng của Thiên Chúa có thể giải cứu họ, nhưng họ còn hoàn toàn tin tưởng nơi Ngài đến mức họ không xin được cứu thoát khỏi hoàn cảnh ấy.

Đức tin của bạn có cần phép lạ để duy trì không? Hay bạn tin cậy Chúa hoàn toàn đến mức bạn có thể nói: “Dù không được như vậy, con vẫn sẽ tin cậy Chúa!”?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)