Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeHướng Dẫn Mục VụGiáo NghiPhần I. Tổ Chức Hội Thánh

Phần I. Tổ Chức Hội Thánh

Cơ Cấu Tổ Chức

Trong tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) chỉ có Hội Thánh và Hội Nhánh là cấp cơ sở; Tổng Hội là cấp Trung Ương của Giáo Hội.

A. Tổng Hội

1) Ban Trị Sự Tổng Hội: Ban Trị Sự Tổng Hội là Cấp Lãnh Đạo Trung Ương của Giáo Hội, do Đại Hội Đồng Tổng Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) bầu chọn theo Hiến Chương.

2) Hội Đồng Mục Sư: Gồm các Mục Sư, Mục Sư Nhiệm Chức, Truyền Đạo có trách nhiệm hiệp với Ban Trị Sự Tổng Hội tổ chức Hội Đồng Bồi Linh, hướng dẫn mục vụ, thực hiện chức năng hợp với sự dạy dỗ trong Kinh Thánh và đường lối chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc).

3) Các Ban Ngành Liên Quan: Các Ban Ngành là những sinh hoạt căn bản giúp phát triển Hội Thánh cả chiều rộng lẫn chiều sâu: Cơ Đốc Giáo Dục, Dân Tộc, Truyền Giáo, Văn Hóa Giáo Dục, Y Tế Và Xã Hội, Phụ Nữ, Thanh Thiếu Nhi, Kiến Thiết, v.v…

4) Các Cơ Quan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội là cơ quan đào tạo, cung ứng những người hầu việc Chúa trong các Hội Thánh, Hội Nhánh thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc). Ngoài ra còn có các cơ quan khác giúp cho nhu cầu phát triển của Hội Thánh.

B. Hội Thánh

1) Quản Nhiệm: Quản Nhiệm Hội Thánh là Mục Sư, Mục Sư Nhiệm Chức theo Nội Quy, quy định mỗi nhiệm kỳ là bốn (4) năm.  Quản Nhiệm có trách nhiệm lãnh đạo Hội Thánh, giảng dạy Kinh Thánh, thi hành Các Lễ Nghi theo Giáo Nghi của Tổng Hội, hướng dẫn Các Ban, Ngành và các Hội Đồng của Hội Thánh.

Ngoài trách nhiệm hướng dẫn sự thờ phượng và thực hiện các lễ nghi, Quản Nhiệm còn phải chịu trách nhiệm về mọi sinh hoạt của Hội Thánh, chăm lo đời sống thuộc linh của mỗi tín hữu, đối nội và đối ngoại.

2) Ban Chấp Sự: Ban Chấp Sự Hội Thánh gồm các tín hữu chính thức, đủ điều kiện, được bầu chọn trong Hội Đồng Thường Niên của Hội Thánh, để hiệp với Quản Nhiệm lo điều hành Hội Thánh.

Chấp Sự phải được phân nhiệm trong công tác phổ biến Tin Lành, thăm viếng, chăm sóc tín hữu v.v… Các Chấp Sự phải có tư cách xứng hiệp như Kinh Thánh đã dạy (I Tim. 3:8-13).

3) Thường Trực Ban Chấp Sự: Thường Trực Ban Chấp Sự Hội Thánh là Thường Trực của Ban Chấp Sự, hiệp với Quản Nhiệm điều hành Hội Thánh về mặt hành chính, tài chính và các sinh hoạt khác.

4) Các Ban Ngành Khác Trong Hội Thánh: Để giúp Hội Thánh phát triển, mỗi Hội Thánh cần có Các Ban Ngành như Truyền Giáo, Cơ Đốc Giáo Dục, Trung Tráng Niên, Thanh Thiếu Niên, Phụ Nữ, Thiếu Nhi, Nhi Đồng, Y Tế và Xã Hội, v.v… Các Thành Viên Ban Chấp Sự có trách nhiệm đặc trách, hướng dẫn Các Ban Ngành trên để giúp Hội Thánh tăng trưởng.

Cũng cần có Ban Lễ Nghi (Khánh Tiết) để tổ chức Các Lễ Nghi trong Hội Thánh được trang nghiêm và thống nhất. Ban Lễ Nghi giúp các sinh hoạt trong Hội Thánh cũng như sinh hoạt trong các gia đình tín hữu như Thành Hôn, Tang Lễ, các dịp cảm tạ, sinh hoạt v.v…

C. Hội Nhánh

1) Ban Điều Hành: Ban Điều Hành gồm từ 3 đến 5 người có trách nhiệm điều hành mọi sinh của Hội Nhánh gồm: Trưởng Nhiệm, Thư Ký, Thủ Quỹ và Các Ủy Viên.

2) Hội Nhánh: Có số tín hữu từ 100 người trở nên tùy theo mức độ yêu cầu mà bầu Ban Điều Hành của Hội Nhánh cho phù hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN