Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuNghiên Cứu Kinh ThánhThi Thiên thấu hiểu nỗi lòng bạn

Thi Thiên thấu hiểu nỗi lòng bạn

Đoạn Thi Thiên đầu tiên và cuối cùng cho chúng ta biết nhiều lẽ thật Chúa muốn bày tỏ xuyên suốt Thi Thiên. Đoạn đầu tiên thường được trích dẫn hơn nhiều so với đoạn cuối cùng:

Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,

Chẳng đứng trong đường tội nhân,

Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;

Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va,

Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm (Thi Thiên 1: 1–2)

Thi Thiên 1 cho thấy những người được phước và kết quả nhất, dù ở nơi nào, vào bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử, đều là những người lấy làm vui vẻ về Lời Chúa. Mọi lời trong Kinh Thánh là để chúng ta đọc, suy ngẫm, trăn trở và thưởng thức; không chỉ trong vài phút mỗi ngày, mà trong suốt cả ngày. Thi Thiên là lời kêu gọi chúng ta bước vào đời sống suy ngẫm lời Chúa phong phú và bổ ích.

Nếu Thi Thiên đầu tiên cho chúng ta biết cách lắng nghe từ Chúa, thì Thi Thiên cuối cùng cho chúng ta biết cách đáp lại. Giống như các môn đồ, chúng ta “không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:20). Chúa đã kết thúc 150 đoạn Thi Thiên như thế nào? Ngài giao trách nhiệm cho chúng ta: “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (Thi Thiên 150: 6)

Đoạn Thi Thiên cuối cùng 

Tất cả mười ba câu trong đoạn Thi Thiên cuối cùng đều có cùng một đích đến: “Hãy ngợi khen Chúa!” Đó là cách để chúng ta đáp lại những lời Đức Chúa Trời đã phán. 

Bất cứ nơi đâu, bất kể cuộc sống có khó khăn như thế nào, chúng ta luôn có lý do để ca ngợi Đức Chúa Trời – thờ phượng Chúa vì chính danh Ngài và công việc Ngài. “Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài! Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài!” (Thi Thiên 150:2). Công việc vĩ đại và sự vinh hiển Ngài che khuất mọi nỗi đau chúng ta phải gánh chịu, và hơn thế nữa, vì Đấng Christ đã đến, đã chết và đã sống lại. Đó là lý do chúng ta ca ngợi Ngài. Đức Chúa Trời không bỏ mặc chúng ta trong nỗi đau, Ngài luôn dành nhiều ơn phước cho chúng ta hơn là thử thách. Vì vậy, Thi Thiên kêu gọi chúng ta “Hãy ngợi khen Chúa!” trong mọi khoảnh khắc cuộc đời. 

Tuy nhiên, Thi Thiên không phải là một điệp khúc nhàm chán lặp đi lặp lại, mà là một bản giao hưởng, chứa đựng biết bao nhiêu trải nghiệm và cảm xúc của con người. 5 quyển Thi Thiên phản ánh chân thực và sâu sắc về nghịch cảnh.

Ngợi khen qua nỗi đau

Thi Thiên nói thay toàn bộ tiếng lòng, nỗi buồn và đau khổ của con người.

Có phải bạn đang cảm thấy bị Chúa bỏ rơi? Thi Thiên biết cảm giác của bạn: “Đức Giê-hô-va ôi! vì sao Ngài từ bỏ linh hồn tôi, và giấu mặt Ngài cùng tôi?” (Thi-thiên 88:14).

Có phải bạn đang sợ hãi? Thi Thiên biết cảm giác của bạn: “Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; người xác thịt sẽ làm chi tôi?” (Thi-thiên 56:3–4).

Có người đang cố hại bạn? Thi Thiên biết cảm giác của bạn: “Những kẻ ghen ghét tôi vô cớ nhiều hơn số tóc đầu tôi; những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ và muốn hại tôi thật mạnh; tôi phải bồi thường điều tôi không cướp giựt” (Thi Thiên 69:4).

Bạn cần sự khôn ngoan để đưa ra một quyết định khó khăn? Thi Thiên biết cảm giác của bạn: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng gìn giữ lấy” (Thi-thiên 119:33–34).

Bạn đã bao giờ bị người thân yêu phản bội chưa? Thi Thiên biết cảm giác của bạn: “Vì chẳng kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi; bằng vậy, tôi có thể chịu được; cũng chẳng kẻ ghét tôi dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo; bằng vậy, tôi đã có thể ẩn mình khỏi nó. Nhưng chính là ngươi, kẻ bình đẳng cùng tôi, bầu bạn tôi, thiết hữu tôi” (Thi-thiên 55:12–13).

Qua mọi thăng trầm, chúng ta nhận thấy một chủ đề chung: ngợi khen. Trong cơn sợ hãi, hãy khen ngợi. Trong nỗi bất ổn, hãy ngợi khen. Trong nghi ngờ, hãy ngợi khen. Trong cơn đau đớn vì bị phản bội, hãy ngợi khen. Lời ngợi khen không phải lúc nào cũng giống nhau, nhưng trong mọi hoàn cảnh, chúng ta vẫn có thể ngợi khen. Và do đó, Thi Thiên kết thúc với lời kêu gọi: “Hãy ngợi khen Chúa”. Bạn có ngợi khen Chúa ngay tại nơi bạn đang ở, ngay bây giờ?

Bằng bất cứ điều gì bạn có

“Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài,

 Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài!

 Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài!

 Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!

 Hãy dùng chập chỏa dội tiếng,

 Mã la kêu rền, mà ngợi khen Ngài!” (Thi Thiên 150:3–5)

Thời nay, chúng ta thường không dùng đàn sắt đàn cầm, trống cơm hay chập chỏa để thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, nhạc cụ không phải là vấn đề chính. Trọng điểm ở đây là: Đức Chúa Trời xứng đáng nhận được nhiều hơn những lời ca ngợi của chúng ta. 

Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta với phổi, dây thanh quản và khí ô-xi để chúng ta có thể thờ phượng ngài. Mục đích cho từng hơi thở của chúng ta là ngợi khen Ngài. Nhưng chỉ lời nói của chúng ta không thể bày tỏ hết sự vĩ đại của Ngài. Chúng ta cảm nhận điều này khi cầu nguyện và hát tôn vinh. Tuy những việc làm ấy rất đúng đắn, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót. Chúng ta nên cảm thấy như vậy! Cảm giác thiếu sót trong khi thờ phượng nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời luôn tốt hơn tất cả những gì chúng ta có thể bày tỏ, điều đó thúc đẩy chúng ta tìm những cách sáng tạo hơn để càng tôn cao danh Ngài. 

Thậm chí còn hơn các nhạc cụ, chúng ta nên “dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Chúng ta ngợi khen Ngài bằng chính cuộc sống mình – bằng mọi quyết định, mọi lời nói, mọi khả năng, và cả thời gian của chúng ta.

Vì vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và với bất kỳ năng lực nào mà Chúa đã ban, hãy ngợi khen Chúa vì chính Ngài và tất cả những gì Ngài đã làm cho bạn.

Bài: Marshall Segal; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.desiringgod.org/articles/the-psalms-know-what-you-feel)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN