Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 12/10: ĐỜI SỐNG YÊU KÍNH CHÚA VÀ SỰ BÁCH HẠI

TNHN 12/10: ĐỜI SỐNG YÊU KÍNH CHÚA VÀ SỰ BÁCH HẠI

ĐỜI SỐNG YÊU KÍNH CHÚA
VÀ SỰ BÁCH HẠI

Thật vậy tất cả những ai muốn sống một đời tin kính đạo đức
trong Chúa Giê-su Christ sẽ bị bách hại.
2 Ti-mô-thê 3:12

Sống một cuộc đời yêu kính Chúa sẽ không bao bọc bạn để khỏi gặp khó khăn. Phao-lô nói rằng đời sống của bạn càng không chỗ trách được, thì hầu như bạn sẽ càng bị bách hại hơn. Theo lời Phao-lô, “người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ” (2 Ti-mô-thê 3:13). Khi thế giới ngày càng bám vào tội lỗi, con người thế gian ngày càng trở nên khó khoan dung với sự yêu kính Chúa. Bóng tối không thể chịu đựng được ánh sáng; đời sống bạn càng chiếu sáng sự hiện diện của Chúa Giê-su Christ, bạn càng phải lường trước sự chống đối từ các thế lực tối tăm. Bản chất giống như Chúa Giê-su Christ của bạn sẽ gây khó chịu cho những người nổi loạn chống lại quyền làm chủ của Ngài.

Có thể thời gian gần đây bạn đã ăn năn tội lỗi mình và tiến một bước mới trong sự vâng phục Chúa. Có lẽ bạn mong đợi được kinh nghiệm ơn phước của Chúa ngay lập tức khi Chúa chứng tỏ sự chuẩn nhận của Ngài đối với sự vâng phục của bạn. Thay vào đó, bạn đã gặp phải sự đối nghịch. Sự bách hại có thể đến ngay cả từ những tín hữu khác do hiểu lầm động lực của bạn. Có lẽ bạn đã vâng lời Chúa, và dẫu vậy hành động của bạn vẫn bị chỉ trích thay vì được khen ngợi.

Nếu bạn chân thành tuân theo chỉ thị của Chúa, thì đừng nản lòng. Phao-lô đã cảnh báo rằng những ai tìm cách sống cuộc đời yêu kính Chúa sẽ phải chịu khổ vì bách hại mà. Đừng ngạc nhiên khi điều này xảy đến với bạn. Nếu thế gian đã đóng đinh Con của Chúa, chắc chắn thế gian sẽ thù nghịch với bất cứ ai sống bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Sự bách hại có thể là bằng chứng tốt nhất cho thấy đời sống của bạn giống như của Chúa Giê-su Christ. Chúa Giê-su cảnh báo rằng thế gian đã ghét Ngài, là Đấng Cứu Thế, nên thế gian chắc chắn sẽ hiểu lầm và ngược đãi các môn đồ của Ngài (Giăng 15:18).

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN