Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 19/12: TRUẤT NGÔI NHỮNG THẦN TƯỢNG

TNHN 19/12: TRUẤT NGÔI NHỮNG THẦN TƯỢNG

TRUẤT NGÔI NHỮNG THẦN TƯỢNG

Vậy Ðạo Chúa cứ tăng trưởng cách đầy quyền năng và mạnh mẽ.
Công Vụ 19:20

Thế giới thời Phao-lô tôn thờ các thần tượng. Không thần tượng nào được tôn sùng ở Ê-phê-sô hơn là nữ thần Đi-anh [Ạc-tê-mít]. Bức tượng vĩ đại được đặt trong một đền thờ nguy nga tráng lệ và được coi là một trong những kỳ quan của thế giới. Ngành công nghiệp đúc tượng thần rất phổ biến, cung cấp một nghề nuôi sống khá nhiều người, được phát triển mạnh ở Ê-phê-sô để cung ứng cho sự thờ lạy thần tượng rộng khắp trong thời đó.

Phao-lô không đi tới Ê-phê-sô để kết tội những người thờ thần tượng nhưng để công bố một cách không hổ thẹn về Tin Mừng của Chúa Giê-su Christ. Khi Phao-lô chia sẻ các sự thật của Chúa, và khi con người được giải thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi, thì sự tôn thờ thần tượng bắt đầu suy giảm. Sự tương phản giữa những tượng chạm bằng đá và quyền năng của Chúa làm thay đổi đời người rất rõ ràng. Đời sống công chính của những người theo Chúa hoàn toàn khác biệt với những tập tục hưởng lạc của những kẻ thờ lạy thần tượng. Bằng chứng của đời sống tín hữu đắc thắng đã thuyết phục đến mức nền kinh tế của cả thành phố đã bị xáo trộn khi sự thờ lạy thần tượng giảm sút theo chiều hướng tốt cho Đạo Chúa.

Thần tượng là bất cứ điều gì chuyển hướng sự tận hiến của chúng ta xoay khỏi Chúa. Xã hội của chúng ta ngày nay cũng thờ thần tượng không khác gì thời của Phao-lô. Thay vì tôn thờ các pho tượng, chúng ta chọn của cải vật chất, những thú vui, hoặc sự nghiệp làm các vị thần của mình và dồn tất cả thời giờ, tiền bạc, và năng lực vào những thứ ấy.

Cũng giống như Phao-lô, mỗi người chúng ta được kêu gọi để sống một cuộc đời tín hữu đắc thắng, vui mừng và có mục đích giữa một xã hội thờ thần tượng. Chúng ta không cần phải tìm kiếm và kết án các thần tượng của thời nay. Thay vào đó, khi chúng ta sống nếp sống của Đạo Chúa, vui hưởng một đời sống dư dật Chúa ban cho, thì cuộc sống của chúng ta sẽ làm giảm thế lực của những thần tượng quanh mình. Chúng ta có thể đối diện với sự chống đối và thù địch từ những người đang tức giận vì sự khác biệt giữa Chúa của chúng ta và thần của họ. Con người không muốn thần tượng của họ bị truất ngôi! Tuy nhiên, khi chúng ta tôn cao Chúa Giê-su Christ, thì những người khác sẽ nhìn thấy sự khác biệt và họ được thu hút đến với Ngài và đời sống mà Ngài ban cho.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN