Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 25/09: MỘT HIẾN LỄ SỐNG

TNHN 25/09: MỘT HIẾN LỄ SỐNG

MỘT HIẾN LỄ SỐNG 

Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Ðức Chúa Trời,
tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh,
một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời.
Ðó là cách thờ phượng hợp lý của anh chị em. 
Rô-ma 12:1

Chúa rất hài lòng với những lễ vật xứng đáng. Trong Cựu Ước, Chúa đã đưa ra những chỉ dẫn chi tiết cho dân Ngài về cách phải dâng các lễ vật của họ thế nào. Chúa xác nhận những lễ vật ấy mang đến “mùi thơm” cho Ngài (Lê-vi 1:13, 17). Khi dân Y-sơ-ra-ên dâng một lễ vật lên cho Chúa, nó không còn là của riêng họ nữa; nó hoàn toàn thuộc về Chúa. Chúa chỉ chấp nhận lễ vật tốt nhất mà dân chúng có thể dâng. Sẽ là một điều sỉ nhục đối với Chúa toàn năng khi dâng lên Ngài những sinh vật có tì vết hoặc khiếm khuyết bất cứ cách nào. Chính Chúa đã thỏa đáng tiêu chuẩn dâng các hiến lễ khi Ngài dâng chính Con mình như Chiên Con không tì vết. Chỉ có cái chết của Người Con hoàn hảo của Ngài mới là một lễ tế xứng đáng đủ để chuộc lại các tội lỗi của toàn nhân loại.

Giờ đây, Chúa yêu cầu chúng ta dâng cuộc sống mình trên bàn thờ của Ngài như một hiến lễ sống. Cũng như trong thời Cựu Ước, một khi hiến lễ của chúng ta đã được dâng lên thì không thể lấy lại. Chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa. Chúng ta không thể chỉ dâng lên hiến lễ một phần đời sống mình; sự dâng hiến của chúng ta phải là hết cả tấm lòng.

Do đó, nếu là người theo Chúa, cuộc sống của bạn không còn là của riêng bạn nữa. Tuy nhiên, thay vì chết đi, Chúa đòi hỏi bạn sống cho Ngài như một hiến lễ sống động. Mỗi ngày, bạn phải hiến dâng cuộc đời mình để phụng sự Chúa. Bạn không thể phụng sự Chúa bằng những thời giờ rảnh rỗi, hoặc với những tài nguyên còn dư thừa của mình [năng lực, thời giờ, của cải, v.v.]. Cách mà bạn sống cuộc đời mình cho Chúa chính là lễ vật bạn dâng cho Ngài vậy. Hãy chuyên tâm theo đuổi sự thánh khiết, để lễ vật bạn dâng lên Thiên Chúa sẽ là một lễ vật không tì vết và được Ngài vui lòng chấp nhận (Ê-phê-sô 4:1; Phi-líp 1:27; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:12). 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN