Vì Sao Hòn Đá Cửa Mộ Lại Do Thiên Sứ Lăn Đi?

Các Thiên Sứ thường xuyên vây quanh phục vụ Chúa Jêsus: ngày Chúa ra đời, khi Chúa bị ma quỷ cám dỗ và trong cơn đau thương tại Ghết-sê-ma-nê. Nhưng trên thập tự giá, không một Thiên Sứ nào ở bên Ngài. Khi Cha quay lưng với Ngài, các Thiên Sứ cũng rút lui. Nhưng bây giờ, Ngài đang phục hưng lại vinh hiển vốn có trước khi sáng thế, và các Thiên Sứ của Đức Chúa Trời thờ phượng Ngài.

Thiên Sứ đến, lăn hòn đá ra khỏi cửa mồ và ngồi trên đó. Chúa của chúng ta, Chúa Jêsus có thể tự lăn hòn đá bằng chính quyền năng Ngài, nhưng Ngài đã để Thiên Sứ làm điều đó. Việc này khẳng định: sau khi đã trả hết nợ tội cho chúng ta, Chúa không hề vượt ngục, mà hiên ngang bước ra cách công bình và hợp pháp, bởi quyền năng Thiên Đàng. Chúa không trốn chạy mà hòn đá “cửa ngục” được Thiên Sứ lăn đi. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu Chúa chưa làm trọn sứ mệnh. 

Ngài bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và Chúa đã sống lại để được xưng công bình. Ngài chết để trả nợ tội cho chúng ta, và sống lại để chúng ta được tha bổng. Hòn đá tội lỗi chúng ta chặn trước cửa mộ Chúa Jêsus (việc lăn một hòn đá lớn biểu thị tội lỗi, 1 Sa-mu-ên 14:33), nhưng để chứng minh rằng Chúa Jêsus đã chu toàn công lý của Đức Chúa Trời, Thiên Sứ được giao nhiệm vụ lăn hòn đá đi. Thiên Sứ không làm cho Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết, cũng như người lăn hòn đá khỏi mộ La-xa-rơ không thể khiến ông sống lại. Nhưng điều này thể hiện cả nước Thiên Đàng đồng thuận giải phóng Đấng Christ khỏi mộ phần với niềm vui khôn tả. 

Kẻ thù của Đấng Christ đã phong ấn hòn đá trước cửa mộ, nhưng mọi quyền lực sự chết và bóng tối đều chịu sự cai trị của Đức Chúa Trời Sáng Láng. Thiên Sứ từ Thiên Đàng có sức mạnh phá vỡ phong ấn và chuyển dời hòn đá lớn. Nhờ đó, mọi xiềng xích đã bị phá vỡ.

Thiên Sứ ngồi trên hòn đá sau khi lăn nó đi, để ai cũng được chiêm ngưỡng chiến thắng vững vàng trước mọi chướng ngại vật: Đấng Christ Phục Sinh. Thiên Sứ ngồi trên đỉnh cao bất chấp mọi quyền lực địa ngục, để một lần nữa “hòn đá âm phủ” phải khuất phục. Thiên Sứ hiên ngang như người bảo vệ ngôi mộ, khiến bọn lính canh thù địch sợ hãi. Thiên Sứ ngồi chờ những người phụ nữ đến, và sẵn sàng kể cho họ nghe về Đấng Christ Phục Sinh.


Bài: Matthew Henry; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crosswalk.com/devotionals/easter-devotionals/easter-devotional-march-28.html