Lưu trữ hàng năm: 2022

NGÀY 1 Chuẩn Bị Một Con Đường

Bài thứ 339 Tiến bước

Mẫu Phông Giáng Sinh 2022

Bài thứ 338 Danh Chúa đầy đủ

Lễ Cung Hiến Kinh Thánh Trọn Bộ Tiếng Tày

Ngày 29/11/2022 các dịch giả của Thánh Kinh Hội đã cung hiến bản Kinh Thánh tiếng Tày trọn bộ sau hơn 9 năm cần...

UBCĐGD: Bồi Linh Cho Người Lãnh Đạo