Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 10 Lựa Chọn

Bài 10 Lựa Chọn

Đọc Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:15-20

15Hãy xem, hôm nay tôi đặt trước mặt anh em sự sống và phước lành, sự chết và tai họa.

16Nếu anh em tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà hôm nay tôi truyền cho anh em, yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong đường lối Ngài, tuân giữ những điều răn, luật lệ và mệnh lệnh Ngài, thì anh em được sống và thêm đông đúc. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh em trong xứ mà anh em sắp vào chiếm hữu.

17Nhưng nếu anh em thay lòng đổi dạ, không muốn nghe theo, lại bị quyến dụ đi cúng lạy và phụng thờ các thần khác,

18thì hôm nay, tôi công bố với anh em rằng anh em chắc chắn sẽ bị diệt vong, không được sống lâu trong xứ mà anh em sắp vượt qua sông Giô-đanh để tiếp nhận.

19Hôm nay, tôi xin trời và đất làm chứng rằng tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống.

20Hãy yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng phán Ngài và gắn bó với Ngài, vì Ngài là sự sống của anh em; Ngài sẽ cho anh em được ở lâu dài trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ anh em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.”

Câu căn bản: Hôm nay, tôi xin trời và đất làm chứng rằng tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống.  Câu 19.

Suy niệm: Lựa chọn là một khả năng đặc biệt mà Chúa ban cho con người.  Nhưng trên đời vẫn có nhiều người cam chịu số phận của mình mà không chịu lựa chọn, vì thế nên cuộc đời những người ấy không bao giờ thay đổi.

Trong một bài viết tựa đề “Những linh hồn bốc cháy” tác giả Elie Wiesel viết: “Vì bạn biết rằng bạn sẽ chết và sẽ gặp Đấng Tạo Hóa, Ngài sẽ không hỏi tại sao bạn không thành một người cứu đời hay không tìm thuốc mà trị bệnh ung thư.  Nhưng Chúa sẽ hỏi: Tại sao con không là chính con? Tại sao con không tìm giá trị của chính cuộc đời con?”

Thực hiện ý muốn Chúa cho cuộc đời của bạn nghĩa là bạn chịu trách nhiệm về chính bạn và cuộc đời của bạn. Như thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là thuận theo ý Chúa cho cuộc đời của mình. Làm như thế là bạn đã bước vào những dịp tiện quan trọng nhất trong đời. Nếu bạn thường hay chối từ, không tiếp nhận, bạn sẽ thấy cuộc đời rất phức tạp.

Ngày xưa có người đến xin Chúa chữa bệnh cho đứa con trai, ông ta nói: 

“Nếu Thầy muốn, xin chữa cho nó lành!” 

Chúa Giê-xu nói: “Nếu tôi muốn à…. Ai tin thì mọi việc đều khả dĩ.”

Lúc ấy người cha kêu lên: “Tôi tin!   Xin Chúa giúp cho tôi khỏi vô tín.”

(Mác 9:23-24).

Cho dù bạn nghi ngờ, cũng cứ cầu xin đi, Chúa vẫn nghe.

Bạn đã được gọi đến để trở thành con người mà Chúa định cho bạn, không phải vì lợi ích cho riêng bạn, mà còn cho người khác nữa.  Xin hãy thuận phục để hưởng hạnh phúc thật.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN