Bài 123: Cầu Nguyện Cho Niềm Vui Được Đầy Trọn

Đọc Giăng 16:16-24

16Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu sau, các con sẽ lại thấy Ta.”

17Vì vậy, vài môn đồ Ngài nói với nhau rằng: “Thầy bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi, ít lâu sau các con sẽ lại thấy Ta, vì Ta về với Cha.’ Điều nầy có nghĩa gì?”

18Họ nói: “‘Ít lâu’ có nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài muốn nói gì.”

19Đức Chúa Jêsus biết các môn đồ muốn hỏi Ngài nên nói rằng: “Có phải các con đang hỏi nhau về câu nói: ‘Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu sau, các con sẽ thấy Ta’, có nghĩa là gì phải không?

20Thật, Ta bảo thật các con, các con sẽ khóc lóc, than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ đau buồn, nhưng sự đau buồn của các con sẽ trở thành vui mừng.

21Người phụ nữ lúc sinh nở thì đau đớn, vì đã đến giờ của mình, nhưng khi đứa trẻ chào đời thì người ấy không còn nhớ đến sự đau đớn nữa, mà vui mừng vì một người đã được sinh ra trong thế gian.

22Cũng vậy, bây giờ các con đau buồn, nhưng Ta sẽ gặp lại các con thì lòng các con vui mừng, và không ai có thể đoạt lấy niềm vui của các con.

23Trong ngày đó, các con sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Thật, Ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các con.

24Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được trọn vẹn.

Câu căn bản: Đến bây giờ các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui các con được trọn vẹn.  (Câu 24).

Suy niệm: Ai mà chẳng mong ước cho niềm vui được đầy trọn? Bí quyết là: Cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu.

Tại sao cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu thì niềm vui được đầy trọn?

Một phần là vì chúng ta được điều mình cầu xin. Nhưng đó chưa phải là lý do chính.

Cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu là làm cho Đức Chúa Trời trở nên thực hữu. Khi chúng ta xin Đức Chúa Trời thực sự từ Đức Chúa Trời mà Ngài ban cho, thì Đức Chúa Trời rất thực, chứ không phải chỉ là một ý niệm.

Chẳng hạn như tôi đang bị bệnh nặng, tôi quỳ gối nhân danh Chúa Giê-xu mà xin Chúa chữa bệnh, thì Chúa cho tôi lành bệnh. Tôi được lành mạnh. Tôi cảm thấy như Chúa đứng ngay bên cạnh tôi và đặt tay lên thân thể tôi và chữa lành.

Nhưng niềm vui gặp gỡ Chúa lớn hơn được chữa lành bệnh.

Không có niềm vui nào dưới đất hay trên trời lớn cho bằng được tương giao với Đức Chúa Trời, và sự cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu đưa ta vào sự tương giao đó.

Tác giả Thi Thiên 16 nói rằng: “Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.”  Câu 11.

Ôi niềm vui không miêu tả được khi sự cầu nguyện đưa ta thực sự vào ra mắt Chúa Toàn Năng!!

Nhưng có người bảo rằng: “Tôi chưa bao giờ biết niềm vui như thế khi cầu nguyện.”

Hãy đọc lại lời chính Chúa Giê-xu dạy trên đây và hết lòng tin như thế.