Có Nên Sợ Sa-Tan Và Ma Quỷ Không?

Ngày nay có ma quỷ không?

Tại sao giới truyền thông thường quan tâm đến vấn đề ma quỷ? Các tin tức này có đúng theo Kinh Thánh không, hay chỉ là trí tưởng tượng của những người thiếu hiểu biết? Ma quỷ có đang lộng hành trên thế gian không? Làm thế nào để xác định điều gì đúng với Kinh Thánh và điều gì sai trật?

Chúng ta có thể khẳng định rằng:

 1. Sa-tan và ma quỷ là có thật, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, đã được Kinh Thánh xác minh.
 2. Kinh Thánh cảnh báo Cơ Đốc nhân rằng sa-tan và ma quỷ sẽ tiếp tục hành động như chúng đã làm trong thời Cựu Ước và Tân Ước (1 Phi-e-rơ 5:6–11).
 3. Kinh Thánh dạy rằng khi sống đời sống Cơ Đốc, chúng ta sẽ phải tham gia trận chiến thuộc linh thực sự với sa-tan và đội quân ma quỷ.
 4. Không cần dựa vào kinh nghiệm cá nhân hoặc dữ liệu nghiên cứu, một mình Kinh Thánh là đủ để xác thực các trải nghiệm tà ma, cũng như cung cấp kiến thức về việc đụng độ với sa-tan và ma quỷ.
 5. Những hướng dẫn trang bị cho cuộc chiến thuộc linh trong các sách Thư Tín Tân Ước không chỉ giới hạn ở thế kỷ thứ nhất (Ê-phê-sô 6:10–20).

Trong Kinh Thánh, sa-tan và ma quỷ liên quan mật thiết đến quyền lực tà linh (Ê-phê-sô 6:12), sự lừa dối (2 Cô-rinh-tô 11:13–15) và sự chết (Giăng 8:44). Chúng phát triển mạnh trong những môi trường như vậy. Tình trạng này đã leo thang trong những thập kỷ qua, với sự gia tăng của tà giáo và thờ hình tượng, xu hướng tình dục trụy lạc và đồi bại, sử dụng ma túy, mê tín dị đoan, hứng thú với tà giáo, vô thần, không biết xấu hổ trước tội lỗi, xem thường pháp luật, đánh mất giá trị cuộc sống và đàn áp lẽ thật Kinh Thánh.

Sức mạnh của ma quỷ

Ma quỷ sở hữu sức mạnh to lớn của thiên sứ (Rô-ma 8:38; 1 Cô-rinh-tô 15:24), mạnh hơn con người nhưng kém hơn nhiều so với Đấng Tạo Hóa chúng ta. Hắn có quyền:

 1. Nhập vào người và động vật (Mác 5:1–16)
 2. Dày vò thân thể con người (Mác 9:17,22)
 3. Hành hại con người (1 Sa-mu-ên 16:14–15; 18:10; 19:9; Công Vụ Các Sứ Đồ 19:13–16; 2 Cô-rinh-tô 12:7)
 4. Khởi xướng thờ phượng sai lệch (1 Cô-rinh-tô 10:20–21)
 5. Thúc đẩy các học thuyết sai lầm (1 Ti-mô-thê 4:1)
 6. Làm những dấu kỳ phép lạ sai trật (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; Khải Huyền 16:13–14)
 7. Tiên tri giả (1 Các Vua 22:19–23)
 8. Khuyến khích thờ hình tượng (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:17; Thi Thiên 106: 37)
 9. Giết người (Các Quan Xét 9:23, 56–57)

Ma quỷ hoạt động với cả một hệ thống cấp bậc quyền năng trên trời để thực hiện những hành vi xấu xa. Các từ như “thiên sứ”, “kẻ cầm quyền”, “vua cầm quyền chốn không trung”, “thế lực”, “bậc cai trị” và “ngai vàng” được dùng để mô tả thứ bậc của cả thiên sứ thánh khiết lẫn thiên sứ sa ngã. Theo ngữ cảnh, Rô-ma 8:38; 1 Cô-rinh-tô 15:24; Ê-phê-sô 2:2; 6:12; và Cô-lô-se 2:15 rất có thể đang đề cập đến các cấp bậc của thiên sứ sa ngã, tức là ma quỷ. Ngược lại, rất có thể Ê-phê-sô 1:21; Cô-lô-se 1:16; và 1 Phi-e-rơ 3:22 đang đề cập đến các cấp bậc của thiên sứ thánh khiết.

Kinh Thánh không giải thích chi tiết về trật tự hoặc chức năng cụ thể của các thứ bậc này. Vì sa-tan cố bắt chước và xuyên tạc tính cách của Đức Chúa Trời cũng như đặc điểm của vương quốc Ngài, nên rất có thể tồn tại song song với hệ thống năng quyền của các thiên sứ thánh khiết thờ phượng Chúa chính là hệ thống phân cấp giả mạo của các thiên sứ sa ngã phục tùng sa-tan.

Chiến thắng cuối cùng của Đức Chúa Trời

Dù ma quỷ mạnh mẽ đến đâu, chúng cũng có những điểm yếu và lỗ hổng nghiêm trọng:

 1. Chúng vô tình phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời (Quan xét 9:23).
 2. Chúng kinh sợ trước Đấng Christ và Phúc Âm (Ma-thi-ơ 8:29; Mác 1:24; Gia-cơ 2:19).
 3. Chúng phải vâng lời Cứu Chúa Jêsus Christ (Ma-thi-ơ 8:32).
 4. Chúng phải vâng lời mười hai sứ đồ (Ma-thi-ơ 10:1–8) và nhóm bảy mươi hai môn đồ (Lu-ca 10:17–20).
 5. Chúng không thể tách những người tin cậy Đấng Christ khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:38).
 6. Đức Thánh Linh có thể kiềm hãm chúng (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:6; 1 Giăng 4:4).
 7. Chúng đã bị Đức Chúa Trời phán xét rồi (2 Phi-e-rơ 2:4; Giu-đe 6) và sẽ phải chịu phán xét một lần nữa trong tương lai (Khải Huyền 20:10).

Bài: John MacArthur và Richard Mayhue; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crossway.org/articles/why-we-should-not-fear-satan-and-demons