Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 13: Những Người Bạn Của Thánh Phaolô

Bài 13: Những Người Bạn Của Thánh Phaolô

Bài 13: Những Người Bạn Của Thánh Phaolô

7Ty-chi-cơ sẽ nói cho anh em về mọi việc của tôi. Anh ấy là anh em quý mến, một người phục vụ trung thành, và là một đồng lao trong Chúa.
8Chính vì điều nầy tôi phái anh ấy đến với anh em để anh em biết được tình trạng của chúng tôi, và khích lệ lòng anh em.
9Cùng đi với anh ấy có Ô-nê-sim, người anh em trung thành và quý mến, là người đồng hương với anh em. Họ sẽ nói cho anh em biết mọi việc ở đây.
10A-ri-tạc, người bạn tù của tôi, gửi lời chào thăm anh em; Mác, anh em họ của Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã nhận được những chỉ dẫn rồi, nếu Mác đến chỗ anh em, hãy tiếp đón anh ấy.
11Jêsus, gọi là Giúc-tu, cũng gửi lời chào thăm anh em. Trong số những người chịu cắt bì, chỉ có những người nầy cùng làm việc với tôi vì vương quốc Đức Chúa Trời, và họ là niềm an ủi cho tôi.
12Ê-pháp-ra, người đồng hương với anh em, một đầy tớ của Đấng Christ Jêsus chào thăm anh em; anh ấy còn vì anh em chiến đấu trong sự cầu nguyện, để anh em trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.
13Vì tôi làm chứng cho anh ấy rằng, anh ấy đã làm việc khó nhọc vì anh em và vì những người ở Lao-đi-xê và Hi-ê-ra-pô-li.
14Lu-ca, là vị bác sĩ yêu quý, chào thăm anh em; Đê-ma cũng vậy.
15Hãy chào thăm những anh em ở Lao-đi-xê và Nim-pha cùng Hội Thánh nhóm trong nhà bà.
16Sau khi đã đọc thư nầy giữa anh em, hãy chuyển cho Hội Thánh Lao-đi-xê cùng đọc; đồng thời cũng hãy đọc thư của Hội Thánh Lao-đi-xê gửi đến nữa.
17Sau cùng, hãy nói với A-chíp: “Phải thận trọng và chu toàn chức vụ đã nhận nơi Chúa.”
18Chính tay tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm nầy. Hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Cầu xin ân điển ở cùng anh em.

Thông thường, người ta hay bỏ qua phần thăm hỏi của Thánh Phao-lô trong các bức thư của ông. Tuy nhiên, trong thư gởi cho tín hữu tại Cô-lô-se chúng ta biết thêm được một số bạn bè của nhà truyền giáo này:

  1. Ty-chi-cơ: người anh em quý mến, phục vụ trung thành, đồng lao trong Chúa.

Cô-lô-se 4:7 ghi: Ty-chi-cơ s nói cho anh em v mi vic ca tôi. Anh y là anh em quý mến, mt người phc v trung thành, và là mđồng lao trong Chúa.  Ê-phê-sô 6:21 cũng ghi: Để anh em cũng biếđược hin ti tôi ra sao và đang làm gì thì Ty-chi-cơ, người anh em yêu du và người phc v trung thành trong Chúa, s thut mi s cho anh em.

  1. Ô-nê-sim: Một người nô lệ của Phi-lê-môn sau đó được liên hệ với thánh Phao-lô, thánh Phao-lô đã viết thư cho ông Phi-lê-môn xin tha thứ cho Ô-nê-sim

A-ri-tạc: người bạn cùng ở tù với thánh Phao-lô, Công Vu 19:29 ghi: C thành đều ri lon; h cùng chùa vào nhà hát, kéo theo Gai-út, A-ri-tc, là người Ma-xêđô-ni-a, bđồng hành vi Phao-lô.

  1. Mác cũng có tên là Giăng bà con với Ba-na-ba

Ê-pháp-ra trong Cô-lô-se 1:7 đã ghi: Anh em đã hđiđó nơÊ-pháp-ra, bđồng lao quý mến ca chúng tôi. Anh y là người thay mt anh em làm người phc v trung thành cĐấng Christ.

Lu-ca. Phi-lê-môn câu 24 ghi: Mác, A-ri-tc, Đê-ma và Lu-ca, nhng bđồng lao ca tôi cũng vy.

Nim-pha. Câu 15 ghi: Hãy chào thăm nhng anh em  Lao-đi-xê và Nim-pha cùng Hi Thánh nhóm trong nhà bà. Đây là một nữ tín hữu, người hướng dẫn một nhóm tín hữu ngay trong nhà bà. Không có nơi nào ghi thêm về nữ tín hữu này.

A-chíp. Câu 17 ghi: Sau cùng, hãy nói với A-chíp: “Phải thận trọng và chu toàn chức vụ đã nhận nơi Chúa.”Phi-lê-môn câu 2 ghi: “đồng kính gửi Áp-bi, người chị em của chúng tôi, A-chíp, người bạn cùng chiến đấu, và Hội Thánh tại nhà anh ấy.” Như vậy một tín hữu lãnh đạo một nhóm tín hữu tại tư gia cũng là người làm việc chung với Thánh Phao-lô trong lúc đó. 

Mặc dù chỉ nhắc đến tên những người thân tín ngắn ngủi ở cuối. thư, nhưng người đọc cũng biết đó là những bạn đồng lao trong việc mở rộng nước Chúa cùng với Thánh Phao-lô. Họ là những người phục vụ trung thành, bạn đồng hành, đồng lao , lãnh đạo các nhóm tín hữu, nam giới có, phụ nữ có.  Ngày xưa như thế, ngày nay vẫn vậy. Có những lãnh đạo thuộc linh trên đất nước chúng ta. Chúng ta không quên họ, nhưng tìm biết và cầu thay cho họ.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN