Bài 149: Trường Cầu Nguyện

Bài 149: Trường Cầu Nguyện

Đọc Ma-thi-ơ 7:7-11

7Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.
8Vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở.
9Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá?
10Hay là xin cá, mà lại cho rắn chăng?
11Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Câu căn bản: Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. (Câu7).

Suy niệm: Cha mẹ nào cũng muốn cho con đăng ký vào một trường tốt để đứa trẻ được dạy dỗ, rèn luyện, trang bị cho đời sống, cho tương lai. Trường cầu nguyện là một trung tâm đào tạo đặc biệt, có ba cấp, là nơi khi học xong bạn được trang bị hoàn toàn để vào đờ!

  1. Cấp sơ đẳng: cầu xin và nhận lãnh.

Đứa trẻ nào ngay từ thơ ấu cũng học biết đôi bàn tay của mẹ, bàn tay an toàn, che chở, chăm sóc… Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời (cầu xin) nó tức khắc được mẹ đáp ứng (nhận lãnh). Khi bạn mới tin nhận Chúa, bạn cũng nhận biết bàn tay của Chúa như thế. Như một hài nhi với người mẹ, những quan hệ thân thiết về tình cảm, về cảm xúc được phát triển giữa bạn và Chúa. Trong những thời gian đầu tiên của đời tin nhận Chúa bạn chỉ thấy bàn tay Chúa ban phước lành.

  1. Cấp trung đẳng: tìm kiếm và gặp được

Bạn lớn lên và bây giờ đã là thiếu niên.  Bạn nhận thấy rằng lúc này cầu xin không còn tự động được nhận lãnh nữa. “Cầu xin” trở thành “Tìm kiếm”, và “Nhận lãnh” trở thành “Gặp được”. Những ý niệm về thời gian, về kiên nhẫn, về cố gắng được phát triển… vì “tìm kiếm” đòi hỏi ba yếu tố này. Phương pháp tính toán số học (2×2=4) được thay thế bằng đại số học (2xb=c). Lúc này bạn mong muốn được thấy mặt Cha hơn là chỉ biết đến đôi tay của Ngài. Bạn sẵn sàng ngồi trước mặt Cha cho đến khi tìm được sự thỏa mãn trong Ngài, vì sự hiện diện của Cha đem niềm vui đến cho bạn.

  1. Cấp cao đẳng: gõ cửa và cửa mở ra

Bạn đã trở thành một người lớn, trưởng thành mạnh mẽ. Bạn không thể gõ cửa và sau đó mở cửa vào nhà mà không chờ đợi cho đến khi có người ra mở cửa. Cách duy nhất để cửa được mở ra là phải kiên trì chờ đợi cho đến khi chủ nhà bằng lòng mở cửa.  Đó là gõ cửa lòng Cha trên trời với kiên trì.  Cha sẽ mở cửa và ban cho nhiều điều quý giá với sự có mặt thường xuyên của Thánh Linh nữa.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, xin giúp con trưởng thành và chấp nhận chương trình của Chúa. Cho con trở thành người của Chúa theo tiêu chuẩn của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Nguyễn Sinh