Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 150 - Khoe khoang tự hào

Bài 150 – Khoe khoang tự hào

Đọc Kinh Thánh: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4

4Chúng tôi cũng tự hào về anh em trong các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, về sự kiên nhẫn và đức tin anh em trong tất cả những bắt bớ và hoạn nạn mà anh em đang chị

Suy niệm:

Bản Kinh Thánh 1925 dịch câu này là:

Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu.

Sứ đồ Phao-lô vì Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca mà tự hào và khoe mình cùng các Hội thánh khác xa gần.

Khoe khoang thường không được kể là tính tốt. Tuy nhiên sứ đồ Phao-lô khoe về Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca và cho biết bí quyết tăng trưởng của Hội Thánh này để cho các Hội thánh khác có thể học theo.

Chúng ta thường khoe về các thành tích của mình, nhưng tại đây sứ đồ Phao-lô khoe về thành công của anh chị em tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông cũng không khoe như thông thường người ta vẫn khoe, đó là thịnh vượng về vật chất và thành công trong xã hội.

Sứ đồ Phao-lô khoe về điều mà người đời cho là thất bại. Tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đã trở thành gương mẫu trong việc chịu khổ, nhịn nhục, mặc dù đức tin của họ gặp khó khăn và bách hại. Ông Phao-lô không khoe họ anh hùng, can trường, khôn ngoan, biết ứng xử, nhưng ông nêu gương sáng của họ về đức nhẫn nại, chịu đựng để giữ vững đức tin.

Họ chịu nhiều thử thách và khó khăn từ nơi người vô tín và bị sỉ nhục vì tin nhận Chúa,  nhưng họ vẫn sống mạnh và đức tin vẫn tăng trưởng. Đây là điều mà người vô tín không sao hiểu nổi. Họ không cuồng tín hay mê tín, nhưng chỉ tin Chúa và biết rằng ân điển của Chúa có đủ để cho họ chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn mà không bỏ Chúa.

Người tin Chúa có thể làm gương mẫu về sống đạo, về lòng bác ái, về hi sinh, về dâng hiến tài năng và tiền bạc, nhưng gương mẫu về chịu khổ và giữ vững đức tin quý báu hơn nhiều. Vì vậy mà sứ đồ Phao-lô đi khắp nơi nói về việc này.  Không phải để làm cho mọi người lo sợ khó khăn xẩy ra cho mình, nhưng để mọi người biết cách sống cho xứng đáng cho Chúa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN