Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 30/05 – Đặt Đức Chúa Trời Trước Nhất

Ngày 30/05 – Đặt Đức Chúa Trời Trước Nhất

“Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta” (Giăng 2:24-25).

Đặt Sự Tin Cậy Vào Đức Chúa Trời Trước Tiên. Cưú Chúa chúng ta không hề đặt sự tin cậy Ngài vào bất cứ người nào. Tuy nhiên Ngài không hề nghi ngờ, không hề cay đắng, và không hề mất hy vọng đối với bất cứ người nào, bởi vì Ngài đặt sự tin cậy Ngài vào Đức Chúa Trời trước tiên. Ngài tin cậy tuyệt đối vào điều mà ân điển của Đức Chúa Trời có thể làm cho mọi người. Nếu tôi đặt sự tin cậy mình vào loài người trước tiên, thì kết quả là tôi sẽ chán nản và thất vọng đối với người khác. Tôi sẽ trở nên cay đắng vì tôi đã cố nài nơi người khác điều mà không ai có thể làm được – tức là tuyệt đối đúng và trọn vẹn. Chớ hề tin cậy vào chính bản thân bạn hay bất cứ người nào khác, trừ ra tin nơi ân điển của Đức Chúa Trời.

Đặt Ý Chỉ Của Đức Chúa Trời Trước Tiên. “Đây nầy, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa” (Hê-bơ-rơ 10:9) (*).

Sự vâng lời của một người có nghĩa đối với điều mà người đó thấy là cần thiết – nhưng sự vâng lời của Cưú Chúa là theo ý chỉ của Cha Ngài. Tiếng kêu cưú của ngày nay là, “Chúng ta phải bắt tay vào công việc! Kẻ vô tín đang đi dần vào sự chết trong tình trạng không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đi và nói cho họ về Ngài.” Nhưng trước tiên chúng ta phải chắc chắn rằng “nhu cầu” của Đức Chúa Trời và ý chỉ Ngài bên trong chúng ta phải hiệp nhất với nhau. Chúa Giê-su phán, “…hãy đợi … cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao” (Lu-ca 24:49). Mục đích của sự huấn luyện Cơ đốc nhân chúng ta là để chúng ta có được sự tương giao đúng và tốt đẹp đối với “các nhu cầu” của Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài. Một khi “nhu cầu” của Đức Chúa Trời trong chúng ta được thỏa đáng, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta hoàn thành ý chỉ Ngài, đáp ứng các “nhu cầu” của Ngài ở nơi khác.

Đặt Con Đức Chúa Trời Trước Tiên. “Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp ta” (Ma-thi-ơ 18:5).

Đức Chúa Trời đến thế gian làm một con trẻ, ký thác chính Ngài vào đời sống tôi. Ngài mong đợi đời sống cá nhân tôi sẽ là một “Bết-lê-hem.” Tôi có sẵn sàng để cho đời sống thiên nhiên của tôi sẽ dần dần biến nên nơi nương náu của Con Đức Chúa Trời không? Mục đích chính yếu của Đức Chúa Trời là Con Ngài có thể được phô bày qua trong tôi.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN