Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 159 – Cầu thay

Đọc Kinh Thánh:  2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-5

1Sau cùng, thưa anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để đạo Chúa được truyền bá nhanh chóng và được tôn trọng như đã có giữa anh em,

2và để chúng tôi được giải thoát khỏi những kẻ xấu xa và gian ác; vì không phải tất cả đều có đức tin.

3Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm cho anh em mạnh mẽ và bảo vệ anh em khỏi kẻ gian ác.

4Trong Chúa, chúng tôi tin chắc rằng anh em đang và sẽ làm những việc chúng tôi đã dạy bảo.

5Cầu xin Chúa hướng dẫn lòng anh em đến với tình yêu của Đức Chúa Trời và sự kiên nhẫn của Đấng Christ!

Suy niệm:  Sứ đồ Phao-lô mở đầu phân đoạn này bằng lời thỉnh nguyện: hãy cầu nguyện cho chúng tôi

Trong nguyên văn động từ cầu nguyện ở đây là tiếp tục, thường xuyên cầu nguyện.

Cầu nguyện cho vấn đề gì?

  1. để đạo Chúa được truyền bá nhanh chóng và được tôn trọng như đã có giữa anh em,

Cầu nguyện cho Đạo Chúa được truyền bá nhanh chóng: Tức là cho nhiều người tin nhận Chúa và được cứu rỗi.

  1. được tôn trọng như đã có giữa anh em

Cầu nguyện cho nhiều cuộc đời được quyền năng Chúa thay đổi.  Vì tin Chúa mà không được thay đổi thì cũng vô ích.  Khi một đời sống được thay đổi thì danh Chúa được tôn vinh ca ngợi.

  1. 2và để chúng tôi được giải thoát khỏi những kẻ xấu xa và gian ác.

Xin Chúa hành động, xin quyền năng Chúa thể hiện để giải thoát khỏi kẻ xấu xa và gian ác.  Có lẽ đây là một phe phái người đạo Do-thái cố công ngăn cản đạo Chúa trong lúc ấy.

  1. 3Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm cho anh em mạnh mẽ và bảo vệ anh em khỏi kẻ gian ác.

Chúa thành tín như Ngài từng phán hứa sẽ ban sức mạnh và giải cứu con dân Ngài ra khỏi những cảnh khó khăn, chúng ta phải tin rằng Chúa giữ lời hứa và thành tín. Kẻ gian ác đây chính là Sa-tan.

Sứ đồ Phao-lô tin rằng các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca vâng theo lời dạy của Chúa mà ông truyền cho họ, vì ông đã giao thác họ cho Chúa và thường xuyên cầu nguyện cho họ:

4Trong Chúa, chúng tôi tin chắc rằng anh em đang và sẽ làm những việc chúng tôi đã dạy bảo.

Lời cuối cùng của sứ đồ Phao-lô:

5Cầu xin Chúa hướng dẫn lòng anh em đến với tình yêu của Đức Chúa Trời và sự kiên nhẫn của Đấng Christ!

Đây là lời cầu nguyện mà chúng ta nên học theo.

Chúng ta tin Chúa và được Chúa hướng dẫn đến gần tình thương của Đức Chúa Trời tức là càng ngày càng yêu kính Chúa và vâng lời Chúa hơn và nhất là sự kiên nhẫn của Chúa Giê-xu đối với chúng ta, vì chúng ta bất toàn trong nhiều lĩnh vực, nhưng Chúa vẫn chịu đựng và không ruồng bỏ chúng ta.

Cảm tạ Chúa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN