Ngày 09/06 – Nắm Lấy Bước Khởi Đầu

“Thêm cho đức tin mình sự nhân đức” (2 Phi-e-rơ 1:5)

Thêm cho có nghĩa chúng ta phải làm một việc gì. Chúng ta rơi vào sự nguy hiểm vì quên rằng mình không thể làm các công việc của Đức Chúa Trời làm, và Đức Chúa Trời sẽ không làm các công việc mà chúng ta có thể làm. Chúng ta không thể tự cưú vớt mình hoặc tự làm cho mình được nên thánh – Đức Chúa Trời làm công việc đó. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không ban cho chúng ta các thói quen tốt hay các đặc tính, và Ngài cũng sẽ không buộc chúng ta bước đi cách đứng đắn trước mặt Ngài. Chúng ta phải tự làm mọi việc đó cho chính mình. Chúng ta phải “áp dụng sự cưú rỗi” cho riêng cá nhân chúng ta – “sự cưú rỗi” mà Đức Chúa Trời đã và đang thực hiện bên trong chúng ta (Phi-líp 2:12). Thêm cho có nghĩa chúng ta phải tập cho mình có thói quen làm các công việc mà các giai đoạn khởi đầu rất khó khăn. Nắm lấy bước khởi đầu có nghĩa là làm một sự bắt đầu – hướng dẫn chính bản thân bạn con đường mình phải bước đi.

Hãy coi chừng khuynh hướng cứ hỏi về con đường phải đi khi bạn đã biết rõ ràng con đường đó. Hãy bắt tay vào bước khởi đầu – ngưng hẳn sự do dự – bắt lấy bước đầu tiên. Hãy cương quyết hành động ngay với đức tin về điều mà Đức Chúa Trời phán bảo bạn khi Ngài nói chuyện với bạn, và không bao giờ nghĩ trở lại hay thay đổi các quyết định ban đầu của mình. Nếu bạn do dự khi Đức Chúa Trời bảo bạn làm một điều gì, bạn là một người vô tình, từ chối một cách khinh bỉ ân điển mà bạn hiện đang đứng tại đó. Hãy tự mình khởi sự, hãy làm một quyết định cho ý chí của bạn ngay bây giờ, và làm cho nó không thể quay trở lại được nữa. Làm một quyết định không thay đổi, và nói lên, “Tôi sẽ viết bức thư đó,” hoặc “Tôi sẽ trả món nợ đó”; và làm tức khắc! Nhất quyết, không thay đổi!

Chúng ta phải đi vào thói quen lắng nghe Đức Chúa Trời cách cẩn thận trong mọi sự, tập có thói quen tìm hiểu điều gì Ngài phán bảo và vâng theo. Nếu có một cơn khủng hoảng xảy đến, và chúng ta tức khắc đến ngay với Ngài, chúng ta biết ngay chúng ta đã có được thói quen đó bên trong chúng ta. Chúng ta phải khởi sự ngay tại chỗ chúng ta đang ở, không phải ở nơi chúng ta chưa từng đến.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-