Bài 184: Sống để chết hay chết để sống?

Đọc Sáng Thế Ký 3:1-13

Câu căn bản: Nhưng về trái cây của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: “Các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết” Con rn nói với người nữ: “Các ngươi chc chn không chết đâu !”  (Câu 3-4).

Suy niệm:  Sa-tan lúc nào cũng muốn kiếm thêm linh hồn vào nước của nó. Nhưng mục đích của nó cho nhân loại hoàn toàn ngược lại với Chúa Giê-xu. Nó cám dỗ loài người phạm tội, và đằng sau tất cả là cái chết !

Ma quỷ dùng những mồi ngon, đánh lừa loài người để đưa họ vào một thất bại chắc chắn.

Bà Ê-va nghe lời nó vì nghĩ rằng sẽ có đời sống tốt đẹp, nhưng cuối cùng bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen phước lạc.

Người con hoang đàng tưởng đâu sẽ hưởng đời sống sung sướng tự do khi ra khỏi nhà cha nó, nhưng cuối cùng là cuộc đời đốn mạt. Lời Kinh Thánh đã dạy: “Vì nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết..”  (Rô-ma 8:13).

Nhưng nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta để chúng ta có được sự sống chân thật. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

Sự sống đời đời trong đức tin nơi Chúa không phải chỉ là thời gian vô tận, nhưng là sống trong Chúa, là nguồn cội của sự sống, thanh khiết vẹn toàn, đó mới là sự sống thật.

Chúa Giê-xu vào trần gian ban cho con người một sự sống mới, gọi là đời sống sung mãn. Phúc âm Giăng ghi rằng: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều.” (Giăng 12:24).

Muốn có sự sống sung mãn này, mỗi người phải chết những ham muốn về cõi tạm trần gian này. Sứ đồ Phao-lô đã dạy Ti-mô-thê rằng: “Lời này là chc chn: Nếu chúng ta đã chết với Chúa, thì cũng sẽ sống với Ngài” (2 Ti-mô-thê 2:11).

Chúng ta có thể kết luận rằng:

Sa-tan cám dỗ loài người vào một đời sống, nhưng thật ra là dẫn đến cái chết thê thảm.
Chúa Giê-xu trình bày một cái chết nhưng đưa vào một đời sống vĩnh hằng sung mãn.
Xin hãy lựa chọn cho đúng: Sống để rồi chết, hay chết để rồi sống?

Nguyễn Sinh