Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 266 - Thực hành những điều đã học

Bài 266 – Thực hành những điều đã học

Đọc 1 Phi-e-rơ 2:4-10

Câu căn bản: Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng của Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.  Câu 9.

Suy niệm: Người được tái sinh, được thanh tẩy và thánh hóa, bắt đầu lớn lên và thực hành những gì đã được đào tạo, không còn là ấu thơ nữa. Trong phần Kinh Thánh đọc hôm nay sứ đồ Phi-e-rơ cho biết rằng: Người được Chúa lựa chọn làm con dân Chúa có địa vị và chức năng trong nhà Chúa.

Câu 4. Việc thực hành thánh hóa đầu tiên là tương giao với Chúa Cứu Thế.

Chúa Cứu Thế được các tiên tri gọi là Đá Sống,  Đá Góc Nhà  (Ê-sai 28:16).

Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói đến hi vọng sống, lời hằng sống và bây giờ nói đến đá sống. Đá sống hay đá góc nhà chính là Chúa Giê-xu, nền tảng của đức tin.  Nền móng nầy hằng sống nên gọi là đá sống

Câu 5.  Người tin Chúa được hợp một với Chúa Cứu Thế nên cũng được gọi là đá sống. Ngôi nhà thiêng liêng trong câu nầy là Hội Thánh.  Hội Thánh xây dựng trên Đá sống là Chúa Giê-xu và đức tin của những người tin Chúa.

Câu 6-8. Chúa Giê-xu là đá sống, đá góc nhà, quý giá đối với người tin Chúa.  Nhưng Chúa làm cho người không tin Ngài bị vấp chân và vấp ngã, vì họ không thể phủ nhận việc Chúa giáng trần, hi sinh làm sinh tế chuộc tội cho mọi người.

Câu 9-10. Trái với số phận bị hủy diệt của những người không tin Chúa, người tin Chúa là một tuyển dân của Chúa, ngày xưa là người Do-thái, nhưng ngày nay là cho tất cả những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Những người tin Chúa Giê-xu được gọi là:

Dòng giống được tuyển chọn, là tế sư hoàng gia, là dân thánh, dân thuộc riêng của Đức Chúa Trời.

Nhiệm vụ của dân Chúa là: phổ truyền công đức vĩ đại của Chúa trong việc cứu chuộc dân Chúa khỏi nơi tối tăm vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.

Câu 10 là câu tóm tắt địa vị quý trọng cao cả của con dân Chúa ngày nay.

Bạn có thuộc về dân Chúa chưa?

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN