Thứ Ba, Tháng Bảy 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 342 - Tin cậy Chúa

Bài 342 – Tin cậy Chúa

Đọc Kinh thánh: Thi-thiên 37:1-9

1Chớ phiền lòng vì kẻ làm dữ,

Cũng đừng ganh tị kẻ làm điều gian ác.

2Vì chẳng bao lâu chúng sẽ bị phát như cỏ,

Và phải héo như cỏ tươi xanh.

3Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành,

Hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.

4Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va

Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.

5Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va

Và nhờ cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành điều nầy:

6Ngài sẽ khiến sự công chính của ngươi lộ ra như ánh sáng,

Và công lý của ngươi sáng tỏ như ban trưa.

7Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài.

Chớ phiền lòng vì kẻ thành công trong đường lối mình

Hoặc vì kẻ thực hiện những mưu đồ độc ác.

8Hãy dẹp cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ;

Chớ phiền lòng, bởi điều đó chỉ gây ra việc ác.

9Vì những kẻ ác sẽ bị diệt vong,

Nhưng người nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp.

Câu căn bản: Giăng 15:9 9Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta.

Suy niệm: Khi chúng ta bước vào một năm mới, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm các lý do khiến chúng ta tin cậy Chúa:

  1. Vì Chúa là Chân Thần duy nhất (2 Sa-mu-ên 7:21-22). Từ ban đầu, những ai tìm kiếm Chúa đã gặp được Ngài. Không có thần linh nào từng tự khải thị cho loài người như Chúa.
  2. Vì Chúa chính là Chân Lý (Hê-bơ-rơ 6:17-18) Chúa không bao giờ nói dối, và không bao giờ dẫn ta đi lạc. Tuy nhiên, Chúa dạy rằng quỷ Sa-tan là kẻ lừa dối. Chúa Giê-xu gọi Sa-tan là cha của dối trá, và thực sự là như vậy (Giăng 8:44).
  3. Vì Chúa tuyệt đối thành tín (Ca-thương 3:23) Chúa không bao giờ để ta tuyệt vọng. Dù bạn gặp hoàn cảnh nào, Chúa đều biết rõ và Ngài luôn ở gần để chỉ cho bạn cách giải quyết nan đề.
  4. Vì Chúa toàn năng (Ma-thi-ơ 28:18) Đây là điều con dân Chúa được an ủi và hy vọng.
  5. Vì Chúa thương yêu bạn vô điều kiện (Giăng 15:9) Chúa luôn thương yêu bạn. Dù cho bạn đáng ghét, Chúa vẫn yêu. Chúa thương yêu bạn đến nỗi cứu bạn ra khỏi tội ác để bồng ãm bạn trong vòng tay quý mến muôn đời.
  6. Vì Chúa không thay đổi bao giờ (Hê-bơ-rơ 13:8) Chúa được suy tôn trên mọi nguyên nhân, trên cả mọi khả dĩ đổi thay.

Lời cầu nguyện đề nghị: Lạy Cha Trên trời; con cảm ơn Cha vì Ngài là Chân thần duy nhất, là Chân Lý, tuyệt đối thành tín, toàn năng, thương yêu con vô điều kiện, và không bao giờ biến đổi.

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN