Thứ Hai, Tháng Bảy 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 07/12 – Sức Mạnh Công Bình Của Đức Chúa Trời

Ngày 07/12 – Sức Mạnh Công Bình Của Đức Chúa Trời

“Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời” (Hê-bơ-rơ 10:14)

Chúng ta sẽ giẵm dưới chân mình huyết của Con Đức Chúa Trời nếu chúng ta cứ suy nghĩ rằng chúng ta được tha tội vì nhờ sự hối tiếc về tội lỗi mình. Lý do duy nhất về sự được tha tội của chúng ta bởi Đức Chúa Trời, và về chiều sâu vô tận của lời hứa sẽ quên hết mọi tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã hứa, chính là sự chết của Cưú Chúa Giê-su Christ. Sự ăn năn của chúng ta chỉ là kết quả của sự nhận biết của cá nhân chúng ta đối với sự chuộc tội bởi Thập tự giá Đấng Christ mà Ngài đã ban cho chúng ta. “Đức Chúa Giê-su Christ đã làm nên sự khôn ngoan [cho chúng ta] – [và] sự công bình, sự nên thánh, và sự cưú chuộc (1 Cô-rinh-tô 1:30). Một khi chúng ta ý thức được rằng Đấng Christ đã trở nên mọi sự nầy vì cớ chúng ta, thì sự vui mừng không giới hạn của Đức Chúa Trời sẽ khởi sự trong chúng ta. Và bất cứ nơi nào sự vui mừng của Đức Chúa Trời không hiện hưũ, thì án của sự chết vẫn còn ảnh hưởng.

Mặc cho chúng ta là gì, hoặc là ai đi nữa, Đức Chúa Trời đã phục hồi địa vị chúng ta trước mặt Ngài chỉ bởi sự chết của Cưú Chúa Giê-su Christ thôi. Đức Chúa Trời làm điều nầy không phải vì Chúa Giê-su van xin Ngài làm cho, nhưng bởi vì Chúa Giê-su thật đã chết. Chúng ta không thể lấy công sức mà tìm lấy được, nhưng chỉ phải chấp nhận. Tất cả sự nài xin để nhận được sự cưú rỗi nhưng vẫn cố tâm làm ngơ lẽ thật về Thập tự giá Đấng Christ đều trở nên vô ích. Đó là chúng ta gõ vào một cửa khác hơn là cửa mà Chúa Giê-su đã mở sẵn rồi. Chúng ta chống đối bằng cách nói lên, “Nhưng tôi không muốn đến theo đường lối đó. Thật là cả một sự sỉ nhục nếu được chấp nhận như là một tội nhân.” Sự trả lời của Đức Chúa Trời, xuyên qua Phi-e-rơ, là, “Chẳng có sự cưú rỗi trong Đấng nào khác để chúng ta phải nhờ đó mà được cưú” (Công vụ các sứ đồ 4:12). Điều mà đầu tiên cho thấy dường như Đức Chúa Trời thật vô tình hoặc nhẫn tâm lại chính là sự biểu lộ chân thật của tấm lòng Ngài. Có một lối bước vào con đường Ngài không giới hạn. “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cưú chuộc bởi huyết Ngài” (Ê-phê-sô 1:7). Để được giống nhau với sự chết của Cưú Chúa Giê-su Christ có nghĩa chúng ta phải chết đối với mọi sự không hề thuộc của Ngài.

Đức Chúa Trời công bình trong sự cưú vớt kẻ xấu xa bởi vì Ngài làm cho họ trở nên tốt. Cưú Chúa không giả vờ là tất cả chúng ta đều đúng khi tất cả chúng ta đều sai. Sự tha tội bởi Thập tự giá Đấng Christ là sự hy sinh của Đức Chúa Trời để dùng làm cho loài người không thánh khiết được trở nên thánh khiết.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN