Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 35 - Chúa Giê-xu là Ai?

Bài 35 – Chúa Giê-xu là Ai?

Đọc Kinh Thánh: Giăng 4:1-42

1Khi Đức Chúa Jêsus biết được người Pha-ri-si có nghe nói Ngài thu nhận và làm báp-têm nhiều môn đồ hơn Giăng,

2(Thật ra không phải chính Đức Chúa Jêsus làm báp-têm, nhưng là các môn đồ của Ngài),

3thì Ngài rời miền Giu-đê trở về miền Ga-li-lê.

4Nhưng Ngài phải đi ngang qua vùng Sa-ma-ri.

5Vậy, Ngài đến một thành của vùng Sa-ma-ri, gọi là Si-kha, gần cánh đồng mà Gia-cốp đã cho con mình là Giô-sép.

6Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Vì đi đường mệt mỏi, nên Đức Chúa Jêsus ngồi lại bên giếng. Lúc ấy vào khoảng mười hai giờ trưa.

7Một phụ nữ Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Jêsus nói với bà: “Cho Ta xin nước uống.”

8Lúc ấy, các môn đồ Ngài đã đi ra phố mua thức ăn.

9Người phụ nữ Sa-ma-ri nói: “Sao ông là một người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho uống nước?” (Vì người Do Thái vốn không giao tiếp với người Sa-ma-ri.)

10Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu chị biết quà tặng của Đức Chúa Trời, và Người đang nói với chị: ‘Cho Ta xin nước uống’ là ai thì chắc chắn chị sẽ nài xin Người, và Người sẽ cho chị nước sống.”

11Người phụ nữ nói: “Thưa ông, ông không có gầu múc, mà giếng thì sâu, vậy ông lấy đâu ra nước sống ấy?

12Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp đã cho chúng tôi giếng nầy; chính Gia-cốp, các con và bầy gia súc của người đều uống ở giếng nầy, vậy ông lớn hơn Gia-cốp sao?”

13Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi,

14nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước Ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời.”

15Người phụ nữ nói: “Thưa ông, xin cho tôi nước ấy, để tôi không còn khát và khỏi đến đây múc nước nữa.”

16Ngài bảo: “Hãy đi gọi chồng chị, rồi trở lại đây.”

17Người phụ nữ thưa: “Tôi không có chồng.” Đức Chúa Jêsus nói: “Chị bảo rằng chị không có chồng là phải,

18vì chị đã có năm đời chồng, còn người mà chị hiện có không phải là chồng chị; điều nầy chị đã nói thật.”

19Người phụ nữ nói: “Thưa ông, tôi nhận biết ông là một nhà tiên tri.

20Tổ phụ chúng tôi thờ phượng trên núi nầy, còn các ông thì nói rằng thành Giê-ru-sa-lem mới là chỗ đáng thờ phượng.”

21Đức Chúa Jêsus đáp: “Nầy, người phụ nữ kia, hãy tin Ta, giờ sắp đến, các ngươi không còn thờ phượng Cha trên núi nầy hay tại thành Giê-ru-sa-lem nữa.

22Các ngươi thờ phượng Đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết, vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái.

23Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý; ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm.

24Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý.”

25Người phụ nữ thưa: “Tôi biết rằng Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ) sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ công bố cho chúng tôi mọi điều.”

26Đức Chúa Jêsus phán: “Ta, người đang nói với chị đây, chính là Đấng đó.”

27Lúc ấy, các môn đồ đến. Họ kinh ngạc khi thấy Ngài nói chuyện với một phụ nữ; nhưng không một ai hỏi: “Thầy cần gì?” hay là: “Sao Thầy nói chuyện với phụ nữ nầy?”

28Người phụ nữ bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành, nói với mọi người rằng:

29“Hãy đến xem một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là Đấng Christ sao?”

30Họ ra khỏi thành và đến với Đức Chúa Jêsus.

31Trong lúc đó, các môn đồ nài nỉ Ngài: “Thưa Thầy, xin hãy ăn.”

32Nhưng Ngài đáp: “Ta có lương thực để ăn mà các con không biết.”

33Vì vậy, các môn đồ nói với nhau: “Có ai đã đem gì cho Ngài ăn chăng?”

34Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Lương thực của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và hoàn tất công việc của Ngài.

35Chẳng phải các con nói: ‘Còn bốn tháng nữa là đến mùa gặt sao?’ Nhưng Ta nói với các con: ‘Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt.

36Người gặt nhận tiền công và thu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, để cả người gieo lẫn người gặt đều vui mừng.’

37Ở chỗ nầy, câu nói: ‘Người nầy gieo, kẻ kia gặt,’ là rất đúng.

38Ta đã sai các con gặt những gì mình không phải làm khó nhọc. Những người khác đã làm khó nhọc, còn các con thì vào chia sẻ công khó của họ.”

39Nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì người phụ nữ đã làm chứng rằng: “Ngài đã nói ra hết mọi điều tôi đã làm.”

40Vì vậy, khi đến với Ngài, những người Sa-ma-ri xin Ngài ở lại với họ, và Ngài đã ở lại đó hai ngày.

41Qua lời của Ngài, số người tin càng đông hơn nữa.

42Họ nói với người phụ nữ rằng: “Bây giờ không còn phải nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chính chúng tôi đã nghe, và biết rằng Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.”

Câu căn bản: 26Đức Chúa Jêsus phán: “Ta, người đang nói với chị đây, chính là Đấng đó.”

Suy niệm: Chào bạn, bạn khỏe không? Chúa Cứu Thế Giê-xu tìm bạn để tương giao với bạn. Chúa đã sắp xếp việc này. Chúa biết rất rõ về bạn và Ngài muốn tiếp cận với chính bạn, Ngài muốn trao cho bạn một món quà để ghi dấu ngày hôm nay. Chúa đã đối thoại với người phụ nữ Sa-ma-ri chứng tỏ rằng Ngài không những muốn chúng ta bắt đầu cuộc sống với Chúa nhưng Ngài còn muốn đổi mới chúng ta mỗi ngày.

Chúa mở đầu hôm nay bằng cách xác nhận Chúa quý trọng chúng ta. Khi gặp gỡ người Sa-ma-ri Chúa là người mở đầu cuộc đối thoại. Ngài đã vượt qua những khoảng cách về giới tính và về chủng tộc. Chúa phá vỡ mọi ngăn cách mà chúng ta hay ai khác đã lập nên. Các vật cản đó có khi là tội ác, có khi là kiêu hãnh, các vật cản này gây khó khăn cho cuộc sống.

Việc tiếp theo mà Chúa làm là hỏi xin chúng ta một điều gì.

Chúa xin bà Sa-ma-ri nước uống.

Chúa có thể bảo: “Ta cần con giúp ta việc này.”

Chúng ta sẽ trả lời: “Chúa cần con à?”

Chúa tiếp: “Nếu con biết ta là ai mà cần con như vậy, con sẽ hỏi xin ta điều mà ta sẽ cho con hôm nay.”

Chúa khéo léo đã đưa ta vào cuộc đối thoại.

Thế rồi Chúa chỉ tay ngay vào chỗ chúng ta muốn che giấu.

Tội của ta, sự thất bại trong đời ta, bản tính xấu xa từng làm ta đắm chìm.

Chúng ta thầm nghĩ: “Chúa biết hết rồi, giấu nữa làm gì?”

Đó chính là tâm sự của người phụ nữ Sa-ma-ri ngày xưa.

Tới đây là lúc chúng ta sắp nhận được quyền năng của Ngài.

Ta, người đang nói với chị đây, chính là Đấng đó.”

Người phụ nữ Sa-ma-ri lúc đó bỏ cái vò đi lấy nước bên giếng, chạy vào trong làng kêu gọi mọi người ra gặp Chúa Cứu Thế.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN