Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 39: Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện

Bài 39: Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện

Bài 39: Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện

Đọc CVCSĐ 4:23-31

23Sau khi được thả ra, hai ông đến với anh em mình và thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói.

24Nghe xong, họ đồng một lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Chúa, là Đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong đó,

25Ngài đã dùng Đức Thánh Linh phán qua miệng của tổ phụ Đa-vít chúng tôi, là đầy tớ Ngài, rằng:‘Vì sao các nước nổi giận,Và vì sao các dân lập mưu vô ích?

26Các vua chúa trên mặt đất nổi lên,Các lãnh tụ họp lại,Nghịch với Chúa và Đấng được xức dầu của Ngài’

27Thật vậy, Hê-rốt và Pôn-xơ Phi-lát cùng với các dân ngoại và dân Y-sơ-ra-ên đã tụ họp tại thành nầy để chống lại Đầy Tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus, Đấng mà Ngài đã xức dầu

28để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước.

29Bây giờ, xin Chúa xem xét lời hăm dọa của họ và cho các đầy tớ Ngài dạn dĩ rao giảng lời Ngài.

30Xin giơ tay Ngài ra để chữa lành và làm những phép mầu, dấu lạ qua danh Đầy Tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus.”

31Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ.

Câu căn bản: Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ. (Câu 31).

Suy niệm:  Lời cầu nguyện ngắn gọn trong khúc Kinh Thánh này có ba điểm quan trọng:

  1. Chúa là Đấng Chủ Tể (câu 24).
  2. Kế hoạch của Chúa bao gồm cả việc tín hữu phải đối đầu với sự chống đối Đấng Mê-sia là Chúa Cứu thế (câu 25-28).
  3. Vì những thử thách này mà dân Chúa cầu nguyện xin sự bạo dạn giảng truyền Tin Mừng (câu 29-30).

Điều đáng chú ý là khi con dân Chúa đối đầu với những khó khăn bách hại, thì người ta trải nghiệm quyền năng chủ tể sáng tạo của Chúa.

Lời Kinh Thánh mà chúng ta đọc là Chúa dùng Đức Thánh Linh phán qua miệng Vua Đa-vít và các sứ giả của Ngài. Phi-e-rơ trích dẫn Thi-thiên 2:1 và 2 là những lời tiên tri về thế lực loài người chống lại Chúa Cứu Thế Giê-xu (câu 27).

Vì Chúa là Đấng Chủ Tể quyền năng, đã định trước rằng Chúa Cứu Thế phải bị chống đối, cho nên các sứ đồ và con dân Chúa xin quyền năng Chúa thể hiện để đầy tớ Chúa được dạn dĩ rao giảng lời Chúa với khả năng chữa bệnh và làm các phép mầu dấu lạ nhân danh Chúa Giê-xu.

Lời cầu nguyện này ngày nay con dân Chúa cũng nên bắt  chước khi gặp khó khăn chống đối.

Sau khi cầu nguyện như thế thì nơi họ cầu nguyện rúng động và Thánh Linh Chúa lại tràn đầy quyền năng trên mỗi người. Họ tiếp tục giảng truyền Tin Mừng trong sức mạnh và sự dạn dĩ Chúa ban.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN