Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 45: Tin Lành Là Gì?

Bài 45: Tin Lành Là Gì?

Bài 45: Tin Lành Là Gì?

Đọc CVCSĐ 8:26-40

26Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán với Phi-líp: “Hãy đứng dậy đi về phía nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ.”

27Ông đứng dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ê-thi-ô-pi, làm quan lớn của Can-đác, nữ hoàng nước Ê-thi-ô-pi, quản lý cả kho tàng của bà. Ông đã đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng;

28và khi trở về, ngồi trên xe ngựa, đọc sách tiên tri Ê-sai.

29Thánh Linh phán với Phi-líp: “Hãy lại gần và theo cho kịp xe đó.”

30Phi-líp chạy đến, nghe ông ta đang đọc sách tiên tri Ê-sai thì nói rằng: “Ông hiểu lời mình đang đọc đó không?”

31Hoạn quan trả lời: “Nếu không có ai hướng dẫn, làm sao tôi hiểu được?” Rồi ông mời Phi-líp lên xe ngồi với mình.

32Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc như thế nầy:“Người đã bị dắt đi như chiên đến hàng làm thịt,Như chiên con câm lặng trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng hề mở miệng.

33Trong khi Người bị sỉ nhục, công lý đã bị tước đoạt.Ai có thể nói đến dòng dõi Người?Vì sự sống Người đã bị cất khỏi đất rồi.”

34Hoạn quan nói với Phi-líp: “Xin hỏi ông, nhà tiên tri đã nói điều nầy để chỉ về ai? Về chính mình hay về người nào khác?”

35Phi-líp liền mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Tin Lành về Đức Chúa Jêsus cho ông.

36Khi hai người đang đi, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói: “Nầy, nước đây, có điều gì ngăn trở tôi nhận báp-têm chăng?”

38Ông bảo dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm báp-têm cho hoạn quan.

39Khi lên khỏi nước, Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan không thấy ông nữa, và cứ vui mừng tiếp tục cuộc hành trình.

40Người ta thấy Phi-líp ở thành A-xốt; trên đường đi đến Sê-sa-rê, ông rao giảng Tin Lành cho tất cả các thành mình đã ghé qua.

Câu căn bản: Phi-líp liền mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Tin Lành về Đức Chúa Giê-xu cho ông. (Câu 35).

Suy niệmTa đã nghiên cứu về chấp sự Ê-tiên, nay xin nói về chấp sự Phi-líp. Chấp sự Phi-líp có những đặc điểm:

  1. Giảng Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Chúa Cứu Thế Giê-xu cho người Sa-ma-ri (8:12).
  2. Làm phép lạ, trừ quỷ, chữa lành nhiều người bại, què (8:6-7)
  3. Biết thông thạo Kinh Thánh để giảng giải cho người khác (8:35)
  4. Tuân hành lệnh truyền của Chúa, mặc dù khó khăn (8:26)

Chúng ta đã biết tiêu chuẩn lựa chọn các chấp sự: Những người được tiếng tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan 6:3.

Chấp sự Phi-líp bất ngờ được Chúa giao nhiệm vụ chạy theo xe ngựa của viên quan người Ê-thi-ô-pia để giảng giải khúc Kinh Thánh tiên tri Ê-sai cho vị quan này.  Nếu không thông thạo Kinh Thánh thì làm sao thực hiện được việc đó?

Không những các chấp sự, mà mỗi chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-xu đều phải nắm vững các lẽ đạo căn bản như:

  1. Mọi người đều đã phạm tội (Rô-ma 3:23)
  2. Hậu quả của tội là gì ? (Rô-ma 6:23)
  3. Chúa Cứu Thế đã trả giá chuộc tội cho mỗi chúng ta (Rô-ma 5:8)
  4. Cứu rỗi không do việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9)
  5. Phải tiếp nhận Chúa Cứu Thế (Giăng 1:12)
  6. Đảm bảo về sự sống đời đời (1 Giăng 5:13)

Mời bạn chịu khó mở ra các câu Kinh Thánh kể trên và học thuộc lòng để sẵn sàng gặp người chưa biết Chúa mà trích dẫn và giải thích cho họ như chấp sự Phi-líp ngày xưa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN